Print
 
 

Documenten

 

Op de website van het door Erasmus Mundus gesubsidieerde EMAP-project (Erasmus Mundus Active Participation) vindt u veel informatie over het managen van ‘joint programmes’. De genoemde voorbeelden zijn afkomstig uit Erasmus Mundus joint masters en doctorates, maar zijn breed van toepassing.

Bent u een joint programme aan het opzetten en hebt u vragen daarover? Of coördineert u een studieprogramma met andere instellingen en bent u op zoek naar ervaringen van anderen? Op de website van het EMAP-project delen ervaren coördinatoren van joint programmes hun kennis. U vindt er video’s en PowerPoints over het opzetten van een ‘geïntegreerd’ curriculum, het selecteren van studenten, management, kwaliteitsborging, etc.

 

Downloads 


4 februari 2014
Presentatie Marie Sklodowska-Curie Beurzen


22 januari 2014

Brief OCW_verlenging stimuleringsfonds joint degrees.pdf


20 december 2013
Internationale Quick Scan naar joint programmes

 

5 december 2013

Brief OCW evaluatie wet versterking besturing

 

14 juni 2012
OCW presentatie over joint degrees, tijdens de jaarlijkse SISLink-conferentie
 

16 december 2010
Brief OCW over Joint Degrees
Brief OCW waarin ingegaan wordt op onduidelijkheden ten aanzien van joint degrees (bachelor en master) en op het gebied van gezamenlijke promoties (joint doctorates). Aanpassing ten aanzien van onderdeel ‘opleidingslocatie’.

8 november 2010

Documenten VSNU-Conferentie Joint degrees
- Reader Joint Degrees
- presentatie sessie 1
- presentatie sessie 2
- presentatie sessie 3
- presentatie sessie 4
- presentatie sessie 5

augustus 2010

Joint doctorates in Nederland
Als onderdeel van het project joint degrees heeft de VSNU een werkgroep voor joint doctorates gevormd met medewerkers van de instellingen met expertise op het gebied van joint doctorates. Deze werkgroep heeft in 2010 onderzoek gedaan naar de voorwaarden voor joint degrees waarbij Nederlandse universiteiten betrokken zijn.

Het onderzoek heeft geresulteerd in een advies dat beoogt een eenduidige lijn te formuleren ten aanzien van joint doctorates. Het advies wil bijdragen aan het borgen van de kwalitatief hoge standaard van het Nederlandse doctoraat. Gezien de geringe ervaring met joint doctorates in Nederland is gekozen voor een brede opzet van het advies. Waar nodig wordt voortgebouwd op de ervaringen met double degrees

augustus 2010

Tabel aandachtspunten joint degree-opleidingen
Deze tabel is opgesteld door het ministerie van OCW in overleg met een werkgroep van bestaande uit NVAO, VSNU, HBO-raad, PAEPON en DUO ten behoeve van de voorlichting aan instellingen bij het opzetten van joint degree-opleidingen. De tabel is verdeeld in thema’s die te maken hebben met wet- en regelgeving, accreditatie, bekostiging, samenwerkingsaspecten, onderwijsaspecten e.d. Daarnaast is elk thema uitgewerkt voor nationale en internationale joint degrees.

9 juli 2010

Brief OCW over kader en randvoorwaarden joint degree-opleidingen inclusief:
-bijlage 1: protocol TNO joint-degree
-bijlage 2: protocol accreditatie joint degrees
-bijlage 3: doelmatigheidstoets

9 december 2009

Besluit inrichten stimuleringsfonds Joint Degrees
 

Wet versterking besturing

De tekst van de Wet versterking besturing is te vinden op de website van het ministerie van OCW.