Print
 
 

FAQ’s over de CAO

 

De VSNU ontvangt regelmatig vragen over de cao-regelingen die voor werknemers bij de universiteiten gelden. Op deze pagina treft u de meest gestelde vragen per onderwerp aan. Daar waar de regeling per universiteit verschilt, vindt u een doorverwijzing. Ook wanneer de regeling complexer is, verwijzen we u door naar de betreffende instantie.
De cao bevat aanvullende regels op wettelijke regelingen. De wettelijke regels zijn niet overgeschreven in de cao, maar in de cao wordt hier wel naar verwezen en deze regels gelden te allen tijde.

 

Functie-indeling

 

Ik wil bezwaar maken tegen mijn functie-indeling. Hoe kan dat?

In principe kan tegen 2 aspecten van de functie-indeling bezwaar worden gemaakt. Het kan zijn dat u vindt dat uw werkzaamheden in een ander functieprofiel thuishoren dan het profiel waarin u bent ingedeeld. Maar het kan ook dat de functie wel in het goede profiel is ingedeeld, maar dat u vindt dat voor deze functie niet het juiste functieniveau is gekozen. Tegen beide zaken kan bezwaar worden gemaakt. Klik hier voor het bezwarenreglement UFO. 
 

Welke functieprofielen en -niveaus zijn er?

Klik hier voor de functieniveaumatrix en de salarisschalen.Laatst bijgewerkt op 07-07-2016