Print
 
 

Q&A open access

 

De FAQ’s zijn gerubriceerd naar  de onderwerpen: Algemene vragen over open access, Vragen over open access in de praktijk, Vragen over onderhandelingen en de rol van de stakeholders, Stand van zaken onderhandeling per uitgeverij (Elsevier, SAGE, Springer, Wiley, OUP, ACS, Taylor & Francis, Wolters Kluwer en overige uitgeverijen) en Hoe zit het met LingOA.

 

Stand van zaken onderhandeling Taylor & Francis

 

Waarom is er een overeenkomst met Taylor & Francis?

Taylor & Francis is een van de acht grootste uitgevers voor wetenschappelijk publicatie in Nederland. Taylor & Francis heeft invulling gegeven aan het verzoek van de Nederlandse universiteiten om mee te gaan in de onomkeerbare ontwikkeling van open access.

Wat houdt de overeenkomst met Taylor & Francis op hoofdlijnen in?

Voor 2016 en 2017 is overeengekomen om volledig open access te realiseren voor nieuwe artikelen die worden gepubliceerd in het Taylor & Francis Open Select portfolio. Volledig open access geldt voor alle corresponding authors van Nederlandse universiteiten en UMC’s. Voor de individuele onderzoekers zijn er geen aparte kosten verbonden aan het open access publiceren van hun artikelen.

Ten opzichte van de voorgaande jaren wordt het aantal titels waarvoor de overeenkomst met Taylor & Francis geldt voor lezers iets gereduceerd. Een overzicht van de titels die binnen de overeenkomst vallen wordt gepubliceerd op het moment dat deze beschikbaar is.

Op welke tijdschriften heeft de overeenkomst met Taylor & Francis betrekking?

Voor auteurs heeft de overeenkomst betrekking op alle tijdschriften die onder het Taylor & Francis and Routledge Open Select portfolio vallen, mits de auteur corresponding author is van een Nederlandse universiteit of UMC.

Ten opzichte van de voorgaande jaren wordt het aantal titels vallend binnen de Taylor & Francis and Routledge journals ‘subscription’  iets gereduceerd. Een overzicht van de titels die binnen de overeenkomst vallen wordt gepubliceerd op het moment dat deze beschikbaar is.

Wanneer treedt de overeenkomst met Taylor & Francis in werking?

De overeenkomst aangaande 100% open access treedt op 1 januari 2016 in werking. Dit geldt tevens met terugwerkende kracht voor alle artikelen die sinds 1 januari 2016 zijn gepubliceerd. Wat dit betekent voor artikelen die in 2016 al zijn gepubliceerd wordt verder uitgewerkt met Taylor & Francis.

Welke auteurs kunnen nu hun artikelen volgens de overeenkomst open access publiceren bij Taylor & Francis?

Alle corresponding authors van Nederlandse universiteiten en UMC’s.