Print
 
 

Q&A open access

 

De FAQ’s zijn gerubriceerd naar  de onderwerpen: Algemene vragen over open access, Vragen over open access in de praktijk, Vragen over onderhandelingen en de rol van de stakeholders, Stand van zaken onderhandeling per uitgeverij (Elsevier, SAGE, Springer, Wiley, OUP, ACS, Taylor & Francis, Wolters Kluwer en overige uitgeverijen) en Hoe zit het met LingOA.

 

Stand van zaken onderhandelingen overige uitgeverijen

 

Met welke uitgevers onderhandelt VSNU?

VSNU focust op de acht grootste uitgevers. Tegelijkertijd onderhandelen SURF en UKB ook met circa 45 andere uitgevers die een overeenkomst hebben met een aantal universiteiten.

Waar kan ik informatie vinden over de onderhandelingen met de andere uitgevers?

Via de website openaccess.nl is aanvullende detailinformatie te vinden over de stand van zaken met de andere uitgevers. Op hoofdlijnen wordt de stand van zaken weergegeven in de nieuwsbrief open access van de VSNU.

Wat houdt het akkoord met Karger in?

Onderhandelingen met Karger, een Zwitserse medische uitgeverij, hebben tot een akkoord geleid voor 2016 en 2017 over open access. Door de overeenkomst kunnen 250 artikelen per jaar in open acces gepubliceerd worden zonder extra kosten. Dit aantal komt overeen met het gemiddelde aantal publicaties van de laatste jaren. Opvallend is dat de overeenkomst niet beperkt is tot de hybride journals, maar dat ook de volledige open access journals onder de regeling vallen. De universiteiten die hier gebruik van kunnen maken zijn de universiteiten met een UMC (VU, UvA, LEI, RUG, UM, EUR, UU) en Tilburg en Wageningen. Radboud Universiteit heeft te kennen gegeven de eigen licentie te willen voortzetten. Er is wel een voorziening in de overeenkomst opgenomen voor het geval zij willen instappen.

Wat houdt het akkoord met Emerald in?

Bij Emerald worden vouchers uitgedeeld om open access te kunnen publiceren. In 2016 zijn dit vijftien vouchers, in 2017 30 vouchers en in 2018 45 vouchers. Deze vouchers kunnen gebruikt worden voor alle tijdschriften van Emerald en kunnen aangevraagd worden via de open access contactpersoon bij de bibliotheek van hun instelling. Zij vragen dit vervolgens aan bij Emerald.

Deze overeenkomst geldt voor alle corresponding authors van Nederlandse universiteiten en UMC’s.

Wat houdt het akkoord met Walter de Gruyter in?

Met uitgeverij Walter de Gruyter is een overeenkomst gesloten, die er als volgt uitziet. Er kan met 90% korting open access gepubliceerd worden in die tijdschriften waarop de instelling, waarvoor de auteur werkt, een abonnement heeft. De verrekening van de 10% vindt plaats aan het begin van het volgend kalenderjaar. Deze afrekening wordt via SURFmarket aan de bibliotheek van de instelling doorberekend. De auteur betaalt derhalve niets bij het indienen van het artikel.

Deze overeenkomst geldt voor alle corresponding authors van de selectie van Nederlandse universiteiten en UMC’s die een abonnement met Walter de Gruyter hebben zoals gespecificeerd op de website van Walter de Gruyter.

Wat houdt het akkoord met Brill in?

Met Brill is een overeenkomst gesloten voor 2017 en 2018. Het betreft een licentieovereenkomst voor 240 tijdschriften waarmee de toegang tot het aantal tijdschriften sterk is verruimd. Dit geldt voor tien Nederlandse universiteiten (EUR, RU, RUG, UL, UM, UU, UVA, UVT, VU, WUR).

 

Daarnaast kunnen per jaar 50 artikelen van auteurs verbonden aan een Nederlands universiteiten zonder kosten in open access worden gepubliceerd in 40 Brill law journals. Indien er meer artikelen voor open access worden aangeboden geldt een APC van €1.400, waarmee 30% korting op de standaard APC van Brill gegeven wordt. Uitgaande van het aantal publicaties in de law journals van Brill in het verleden, komt deze overeenkomst neer op 100% open access in deze tijdschriften. Voor de Universiteit van Maastricht is een andere afspraak gemaakt ten aanzien van open access. Informatie over deze afspraak is te verkrijgen bij de UB van Maastricht. De lijst met geselecteerde tijdschriften en details over de procedure zijn te vinden via de website van Brill.Laatst bijgewerkt op 12-07-2016