Print
 
 

FAQ Functiecontracten

 

In CAO van 2007 – 2010 is afgesproken te experimenteren met functiecontracten, in de huidige cao wordt dit experiment voortgezet. Zie artikel 4.4a van de caoNU.  Een functiecontract kan werknemers veel voordelen bieden. Belangrijke voorwaarde bij het aangaan van een functiecontract is de vrijwilligheid van beide partijen. Voor vragen die niet in de FAQ zijn opgenomen, kunt u contact opnemen met uw personeelsadviseur.

 

Functiecontracten in de praktijk

 

Hoe werkt een functiecontract in de praktijk?
Om deze vrijheid en manier van werken te realiseren, worden de tijdsbepalingen zoals de werkduur en arbeidstijden, vakantie, seniorenregeling en een deel van het keuzemodel buiten toepassing gelaten. In de overeengekomen periode, hoogstwaarschijnlijk is dit een kalenderjaar, plant u zelf het verlof in. Het verlof en de arbeidstijden hoeven niet meer geregistreerd te worden.


Kan ik deelnemen aan het keuzemodel arbeidsvoorwaarden?
De bepalingen met betrekking tot werkduur en verlof in de CAO-afspraken zijn niet op het functiecontract van toepassing. De consequentie is dat het niet mogelijk is om verlofuren in te zetten als bron of doel in het keuzemodel arbeidsvoorwaarden. Extra-overeengekomen werk kan wel worden ingezet als bron in het keuzemodel.
Aangezien er geen sprake is van geregistreerd verlof in een functiecontract, geldt de meerjarenspaarvariant niet. Het is daardoor niet mogelijk om verlof te sparen voor een sabbatical. Daarom dienen er uitdrukkelijk individuele afspraken vastgelegd te worden over sabbatical leave. Dit creëert ruimte om naar uw eigen behoeften de vorm van uw sabbatical in te delen.


De cao-artikelen over doorbetaald ouderschapsverlof worden buiten toepassing gelaten. Kan ik een functiecontract aangaan als ik in een jaar betaald ouderschapsverlof opneem?
Het artikel voor doorbetaald ouderschapsverlof is niet van toepassing op functiecontracten. Indien er toch de wens is om een functiecontract af te sluiten, dient u met de leidinggevende af te spreken welke gevolgen het ouderschapsverlof heeft voor de gemaakte jaarafspraken. Een andere mogelijkheid is om tijdens de periode van het ouderschapsverlof tijdelijk geen functiecontract af te sluiten.


Hoef ik echt geen verlofuren meer bij te houden?
Er is geen sprake meer van verlofrecht en verlof. U plant de verlofdagen in overleg met de leidinggevende in. Registeren is dus niet meer nodig. Overigens zijn universiteiten en medewerkers wel verplicht ziekteverzuim bij te houden. Het is daarom wel noodzakelijk om ziekte te blijven melden. Met de leidinggevende worden er afspraken gemaakt over bestaande opgebouwde verlofrechten. Een mogelijkheid is om deze verlofrechten op te laten gaan in de afspraken over het sabbatical leave.


Wat gebeurt er als er door het jaar heen onverwachts iets voorvalt waardoor ik mijn jaarafspraken misschien niet kan halen?
Ten eerste zit er ruimte in de  jaarafspraken om dit soort situaties te kunnen opvangen. Wanneer er sprake is van onvoorziene omstandigheden, te denken valt aan langdurige ziekte en zwangerschap, treedt u met uw leidinggevende in overleg over het al dan niet continueren van het functiecontract. Daarnaast kan er in het jaargesprek rekening gehouden worden met onvoorziene gebeurtenissen.


Kan ik zelf zomaar bepalen waar en wanneer ik mijn onderzoekswerk wil uitvoeren?
U bent vrij om zelf te bepalen waar en wanneer u uw onderzoekswerk wilt uitvoeren. Dit is het grote voordeel van een functiecontract. Werkt u echter in teamverband, dan is afstemming en overleg noodzakelijk. Het is goed denkbaar dat hier afspraken over gemaakt worden.