FAQ Functiecontracten

 

In CAO van 2007 – 2010 is afgesproken te experimenteren met functiecontracten, in de huidige cao wordt dit experiment voortgezet. Zie artikel 4.4a van de caoNU.  Een functiecontract kan werknemers veel voordelen bieden. Belangrijke voorwaarde bij het aangaan van een functiecontract is de vrijwilligheid van beide partijen. Voor vragen die niet in de FAQ zijn opgenomen, kunt u contact opnemen met uw personeelsadviseur.

 

 

Experiment functiecontracten

 

Waarom starten universiteiten dit experiment?
Met behulp van functiecontracten is het de bedoeling in de CAO specifiek aandacht te schenken aan de praktijk van een wetenschapper en het hoger OBP. Het past beter bij de werkzaamheden van wetenschappers en het hogere OBP om aangesproken te worden op resultaten en het sturen op resultaten is de basis van een functiecontract. Met behulp van dit experiment hopen we voldoende ervaringen te verzamelen om een basis te leggen voor een vaste plek in de CAO voor functiecontracten.
Aangezien het een nieuw instrument betreft, is het goed mogelijk dat u in praktijk tegen problemen of andere zaken aanloopt. Dit past bij het karakter van een experiment. Het is erg belangrijk dat dergelijke signalen verzameld worden aangezien dit de VSNU informatie levert om functiecontracten in de juiste vorm in de CAO te verankeren.