Print
 
 

Times Higher Education:
World Reputation Ranking

 

Op 4 mei 2016 is de nieuwste editie van de Times Higher Education: World Reputation Ranking uitgebracht, een lijst van de 100 universiteiten met de beste reputaties wereldwijd. De ranglijst is puur gebaseerd op reputatie: andere indicatoren spelen geen rol. Nederland kent vijf universiteiten in top 100. Vanaf de introductie van de THE World Reputatie Ranking in 2011 is Harvard University ongewijzigd de nummer 1.

 

1.    Harvard University, Verenigde Staten
2.    Massachusetts Institute of Technology, Verenigde Staten
3.    Stanford University, Verenigde Staten

 

Bekijk op de website van de Times Higher Education World Reputation Ranking de volledige Reputation Ranking 2016 en de edities uit eerdere jaren. Hieronder de posities van de Nederlandse universiteiten in de top 100:
 

 

 

 

 

Van jaar tot jaar: spectaculaire verschuivingen of stabiele posities?


Op het eerste gezicht lijken de verschuivingen van de Nederlandse universiteiten in de Reputation Ranking groot. Zo staat Wageningen University op positie 91-100, terwijl dit vorig jaar nog positie 61-70 was. Deze verschuivingen zijn echter minder spectaculair dan ze op het eerste gezicht lijken.

De scores van de universiteiten worden berekend met de aanvoerder van de Ranking als uitgangspunt: Harvard geldt als 100% en verdere scores worden weergegeven ten opzichte van dit percentage. Zo heeft Massachusetts Institute of Technology 84,1% van de score van Harvard. Tussen de top 6 en de overige universiteiten bestaat een forse kloof:  waar de nummer 6 (University of California, Berkeley) 62,7% van de score van Harvard heeft, is dit voor de nummer 7 (Princeton University) slechts 38,1%. Vanaf plek 34 tot en met plek 100 liggen de scores allemaal binnen de 10%. Dit maakt dat het niet vreemd is dat er op deze posities jaarlijks de nodige wisselingen plaatsvinden. Belangrijke oorzaak voor deze wisselingen is de relatief goede score van Aziatische universiteiten in deze versie van de ranking.

De grote voorsprong van de top 6 onderstreept één van de valkuilen van de Reputation Ranking: de ranglijst draagt bij aan een positieve reputatie van de universiteiten die ‘gerankt’ zijn, waardoor de lijst steeds minder verrast. Universiteiten in de hoogste regionen zijn ieder jaar zekerder van hun positie aan de top: de reputatie van Harvard wordt beter als wetenschappers zien dat Harvard (weer) koploper is, waardoor de kans dat de universiteit volgend jaar weer hoog eindigt toeneemt. Tenzij de indicatoren worden aangepast, zoals de enquêtevragen of de respondentenspreiding in regio’s of disciplines, zal de Ranking nauwelijks nog spectaculair veranderen. Over kwaliteit van onderzoek of onderwijs zegt deze ranking (in directe zin) niets, over de kans dat toppers volgend jaar weer hoog eindigen des te meer.
  

 

Achter de schermen: hoe ‘meet’ je een reputatie?

 

 

Times Higher Education (THE), een Brits tijdschrift over hoger onderwijs, publiceert jaarlijks verschillende ranglijsten. Naast de Reputation Ranking verschijnt bijvoorbeeld ook de World University Ranking, waarbij universiteiten in totaal op 13 indicatoren worden beoordeeld. Ook in deze ranglijst blijkt reputatie een belangrijke factor. In de scores waarop deze ranking is gebaseerd, bedraagt het aandeel van reputatie gemiddeld ruim 44%.

 

 

De World Reputation Ranking wordt samengesteld op basis van enquêteresultaten. Opiniepeiler Ipsos MediaCT vraagt een geselecteerde groep wetenschappers (‘invitation-only’) wat, volgens hen, de vijftien beste universiteiten zijn. Thomson Reuters levert de onderzoeksdata vervolgens aan Times Higher Education. De vraagstukken in de enquête suggereren actie. Zo beantwoorden de respondenten vragen zoals ‘naar welke universiteit zou u talentvolle afgestudeerde studenten sturen voor de beste postdoctorale supervisie?’

Alle ondervraagden zijn ‘experienced, published scolars’ die gemiddeld 18 jaar in het academisch veld werken. Zij worden bevraagd over de discipline waarin zij werkzaam zijn. Het is echter onduidelijk hoe deze ‘scolars’ precies worden geselecteerd. Sinds de eerste editie van de Ranking in 2011, schommelt het aantal reacties op de enquête van 13.388 (voor de ranglijst van 2011) naar 17.554 (2012), 16.639 (2013), 10.536 (2014), 10.507 (2015) en 10.323 (2016).

Times Higher Education meent dat de ondervraagde wetenschappers samen een goede afspiegeling vormen van de internationale academische gemeenschap. Om het aantal wetenschappers per regio vast te stellen, wordt data van de Verenigde Naties gebruikt. Als in een bepaalde regio minder wetenschappers werkzaam zijn, is ook het percentage uitnodigingen in deze regio lager.
De afgelopen jaren fluctueerde het aantal participerende wetenschappers per regio’s sterk. In 2016 was de verdeling als volgt: 

 

 

Naast een geografische spreiding van de respondenten is ook sprake een spreiding over de wetenschappelijke disciplines.   In de 2016-ranking is deze spreiding als volgt:

 

 

 

Wat ‘zegt’ de THE Reputation Ranking nou eigenlijk?


Stanford University is in de THE Reputation Ranking gestegen van plaats 5 naar plaats 3. Is Stanford University een betere universiteit geworden? Is de kwaliteit van het onderzoek en/of onderwijs verbeterd? Puur op basis van de Reputation Ranking is dit niet te zeggen. Het pr-team van dalende universiteiten dan? Valt hen iets te verwijten? Ook dit valt, op basis van de Reputation Ranking niet te concluderen. Het dalen of stijgen van universiteiten zegt niet per se iets over het verbeteren of verslechteren van reputaties. Zolang spreidingspercentages jaarlijks veranderen, kunnen positieverschuivingen ook daarmee samenhangen.