Print
 
 

Internationale vergelijking opleidingenaanbod

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het opleidingenaanbod in de ons omringende landen. 


De cijfers laten zien dat de Nederlandse situatie niet bijzonder verschilt van die van landen om ons heen. Denemarken heeft minder studenten en universiteiten maar ligt wat betreft opleidingenaanbod dicht bij Nederland. De verhouden tussen studentenaantallen en aantallen opleidingen zijn in Nederland en Vlaanderen nagenoeg gelijk.