Print
 
 

Opleidingenaanbod constant

 

Het totale aantal studenten groeit maar het totale opleidingsaanbod is de afgelopen jaren redelijk stabiel. Per jaar wordt slechts een enkele nieuwe opleiding gestart. Dit gebeurt altijd na een zorgvuldige interne afweging, (verplichte) consultatie van het veld en beoordeling van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs. Deze commissie adviseert de minister over het goedkeuren van nieuwe opleidingen.
 

 


 

Momenteel zijn er 404 bacheloropleidingen voor bijna 164.000 bachelorstudenten. Voor bijna 101.000 masterstudenten is er keuze uit een 802 opleidingen. De afgelopen jaren is zowel het aantal masteropleidingen als het aantal bacheloropleidingen gedaald, doordat kleine studies zijn samengevoegd tot breder georiënteerde opleidingen.

 

Het opleidingsaanbod is te raadplegen via de universitaire websites of te vinden bij Studiekeuze123
 

Een overzicht van opleidingen in de gebieden techniek, natuur en landbouw is te vinden via deze link (downloadbare tabel).