Feiten en cijfers onderzoek en valorisatie

 

Het onderzoek aan de Nederlands universiteiten is van topkwaliteit. Sinds de jaren negentig hebben de Nederlandse universiteiten zich ontwikkeld tot sterke onderzoeksinstellingen met een uitstekende internationale reputatie. Om te komen tot een heldere profilering en positionering van hun wetenschappelijk  onderzoek hebben de Nederlandse universiteiten – elk op eigen wijze – in de afgelopen  jaren veel inspanningen verricht om de inhoudelijke samenhang binnen het weten schappelijk onderzoek te bevorderen (‘focus’) en onderzoeksmiddelen te bundelen  (‘massa’). Het bevorderen van focus en massa (‘zwaartepuntvorming’) is noodzakelijk  om de huidige internationale vooraanstaande positie van het onderzoek dat aan  Nederlandse universiteiten wordt verricht in de toekomst (zo veel mogelijk) te behouden.

Belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van onderzoek gedurende de afgelopen  tien jaar zijn een toename van:
• de onderzoeksproductiviteit en -kwaliteit, inclusief het aantal promoties;
• de afhankelijkheid van de tweede en derde geldstroom, inclusief de EU-fondsen;
• organisatorische fragmentatie van het onderzoekslandschap naast de universiteiten;
• publiek-private samenwerking, inclusief regionale inbedding.

Onderzoekskwaliteit

 

ONDERZOEKSKWALITEIT

Aantallen publicaties

 

ONDERZOEKSOUTPUT

investeringen in R&D

De totale Nederlandse investeringen in R&D staan in schril contrast met die van Europese referentielanden. In 2014 werd nog geen 2% van het BBP in R&D geïnvesteerd. Dit terwijl het kabinet zichzelf tot doel heeft gesteld om in 2020 2,5% van het BBP in R&D te investeren. Om deze doelstelling te behalen, moet er in totaal minstens  €4 miljard  extra in R&D geïnvesteerd worden.

Onderzoeksfinanciering

Promovendi

 

PROMOVENDI

Onderzoeksinzet

 

Onderzoeksinzet

Definitie afspraken wetenschappelijk onderzoek (Pdf)

 

Definitie afspraken

Definitie afspraken promovendi (PDF)

 

Definitie Afspraken

Onderzoek, sturing en financierings-instrumenten

 

Onderzoek,sturing en financieringsinstrumenten

Valorisatie

 

Valorisatie

Kosten publicaties

Overzicht kosten voor boeken en tijdschriften van universiteiten per uitgeverij.

Kosten publicaties

Downloadbare bestanden

 

Downloads

Contact Us

Bart Pierik

Woordvoerder en Adviseur Public Affairs

T: 06 - 50 48 30 17

E: pierik@vsnu.nl

Rianne Kouwenaar

Plv. woordvoerder en beleidsadviseur

T: 06 - 25 59 37 89

kouwenaar@vsnu.nl