Feiten en cijfers onderwijs

 

In de afgelopen decennia is het aantal studenten sterk gegroeid. Van Nederlandse universiteiten wordt gevraagd meer studenten te bedienen (massaliteit), beter in te spelen op de verschillende wensen (differentiatie) en toch voldoende kwaliteit te blijven leveren. Hoe doen Nederlandse universiteiten dit: naar hun eigen maatstaven, naar oordeel van accreditatieorgaan NVAO en inspectie, in internationaal perspectief en volgens studenten? 

 

Onderwijsaanbod

Het aantal studenten is fors toegenomen; het aantal opleidingen stijgt niet evenredig mee.

Onderwijsaanbod

Internationale vergelijking onderwijsaanbod

Hebben wij in Nederland relatief veel of juist weinig wo-opleidingen?

Onderwijsaanbod

Deeltijd

Het aantal deeltijdstudenten is de laatste jaren fors afgenomen, zo blijkt uit gegevens op basis van het 1cijferHO-bestand.

deeltijd

Dalende rijksbijdrage per student

Het aantal studenten in het wo is de tussen 2000 en 2013 met 48% gegroeid. In die periode is de rijksbijdrage per student gedaald.

Dalende prijs per student

Contact Us

Bart Pierik

Woordvoerder en Adviseur Public Affairs

T: 06 - 50 48 30 17

E: pierik@vsnu.nl

Rianne Kouwenaar

Plv. woordvoerder en beleidsadviseur

T: 06 - 25 59 37 89

kouwenaar@vsnu.nl