Print
 
 

Instroom nieuwe bachelorstudenten


In studiejaar 2017/’18 is een record aantal personen bij de wo-bacheloropleidingen ingestroomd. Zowel de toestroom van de vwo-studenten, internationale studenten en studenten die via het HBO komen, is toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Dit collegejaar wordt de groei voor een kleiner deel veroorzaakt door de internationale studenten dan in de afgelopen jaren.

 

 

 

NB: De instroom in het meest recente studiejaar is een voorlopig aantal: in verband met registraties wordt er met terugwerkende kracht het er opvolgende jaar een aanpassing op de data uitgevoerd.

                        

 

Bachelor instroom van vwo-ersDe instroom van studenten afkomstig van het vwo is in 2017 toegenomen. Dat heeft verband met het aantal vwo-ers dat in studiejaar 2016/’17 het vwo-diploma in ontvangst heeft genomen.

 

 
Ook dit jaar zien we dat het percentage vwo-ers dat meteen na afsluiting van het vwo naar het wo doorstroom zo rond de 75% ligt. Sinds het leenstelsel in 2015/16 is ingevoerd, lijkt de doorstroom zich op een hoger niveau te stabiliseren.
In de jaren voor de invoering van het leenstelsel lag dit doorstroompercentage heel stabiel op ongeveer 71%. De invoering van het nieuwe leenstelsel veranderde echter het gedrag van de vwo-afgestudeerden: meer vwo-scholieren dan voorheen maakten in 2013 en 2014 meteen de overstap naar het wo-onderwijs.

 

Bachelorinstroom van HBO-ers

 

Voor het eerst sinds 4 jaar is er een duidelijke stijging te zien van het aantal studenten met een hbo-achtergrond dat doorstroomt naar de universiteiten.
De instroom van hbo-studenten in de universitaire bacheloropleidingen bestaat met name uit studenten die niet een regulier programma, maar een zogenaamd Schakelprogramma volgen. Het gaat hier om studenten die eigenlijk graag een universitaire master willen volgen, maar daarvoor niet geheel toelaatbaar zijn. Gedurende het schakeljaar kunnen deficiënties worden weggewerkt. (NB: sommige opleidingen kiezen ervoor om geen schakelprogramma aan te bieden, maar via contractonderwijs de deficiënties te laten wegwerken). Deze studenten worden geregistreerd als zijnde een bachelor-student.
Daarnaast is hbo-instroom welke wel ingeschreven met de intentie een complete wo-bachelor af te ronden. Momenteel is in de landelijke registraties niet zichtbaar welke studenten een schakelprogramma volgen en welke ingeschreven staan als reguliere student.
 

Bachelorinstroom van internationale studenten

 

De internationale instroom in de bacheloropleidingen bestond lange tijd uit voornamelijk Duitse studenten, die in Nederland een bacheloropleiding kwamen volgen waar het in Duitsland moeilijk was om toegang te krijgen.
Sinds een aantal jaar is er een groter aanbod van Engelstalige bacheloropleidingen. Het effect daarvan is nu merkbaar, met name in de internationale instroom. Ook dat de Nederlandse universiteiten goed scoren op internationale rankings, draagt bij aan de bekendheid van Nederland en trekt op die manier studenten aan.
Voor een deel van de internationale studenten geldt wat ook voor een deel van de hbo-instroom geldt: men volgt een schakelprogramma om daarmee deficiënties weg te werken die de toegang tot de masteropleiding in de weg staan.
Net als bij de hbo-instroom geldt dat in landelijke registraties niet zichtbaar welke studenten een schakelprogramma volgen en welke ingeschreven staan als reguliere student.
 

  

 

 


Instroom per HOOP-gebied

 

Let op!: in studiejaar 2011 heeft er een verandering plaatsgevonden in de registratie van schakelstudenten in het WO-onderwijs. Voorheen werden deze bij het master-programma ingeschreven; met ingang van 1 oktober 2012 worden deze studenten bij de bachelor-opleiding geregistreerd.

 

 

 

Laatst bijgewerkt op 01-02-2018