Print
 
 

Docentkwaliteit

In het academisch onderwijs staat de wetenschappelijke vorming centraal. Een academische docent stimuleert het kritisch denken en het probleemoplossend vermogen van studenten en boeit en inspireert vanuit de wetenschappelijke inhoud. De academische docent staat voor diverse specifieke onderwijskundige uitdagingen. Hij/zij kent een kritisch, intelligent en gevarieerd publiek. Door de toenemende instroom in het universitair onderwijs vormen studenten een diverse groep, met verschillende achtergronden, kennisniveaus, motivatie en manieren van leren. Verschillende onderwijsvormen vragen bovendien om verschillende vaardigheden: het verzorgen van hoorcolleges voor honderden studenten vraagt om andere vaardigheden dan het begeleiden van kleine werkgroepen bij het schrijven van een paper of het één-op-één begeleiden van een thesis.

Het specifieke karakter van het academisch onderwijs, waarbij de docent in zijn/haar rol van inhoudelijk expert en academisch rolmodel onderwijs geeft en onderzoek doet, vraagt om een wijze van didactische ontwikkeling van ‘learning on the job’. Een belangrijk onderdeel van de professionalisering van docenten zijn de, door universiteiten wederzijdse erkende, Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO)-trajecten.

De professionele ontwikkeling van academische docenten stopt uiteraard niet na het behalen van de BKO. Universiteiten kennen verschillende trajecten en cursussen na de BKO: specialistische cursussen, individuele coaching, intervisie, de senior kwalificatie onderwijs (SKO) en de leergang onderwijskundig leiderschap zijn hier voorbeelden van.