De Digitale Samenleving

Digitale informatietechnologie dringt steeds sneller en dieper door in de maatschappij. Nog even en iedereen en alles is permanent via het internet met elkaar verbonden. Nu al is duidelijk dat vergaande digitalisering bijna elk aspect van de samenleving radicaal gaat veranderen, niet alleen in Nederland maar wereldwijd.


Nederland is een compact, hoogontwikkeld, goed georganiseerd land met uitstekende fysieke en digitale infrastructuren. Het wetenschappelijk onderzoek aan onze universiteiten is over de volle breedte van hoog niveau. Onze onderzoekers zijn bovendien zeer ervaren in het oversteken van grenzen tussen disciplines en instituten. Die bijzondere combinatie van eigenschappen geeft Nederland een unieke kans: wereldwijd voorop te lopen in het creëren van goede aansluitingen tussen digitale technologie en mensen en hun samenlevingen.

De Nederlandse universiteiten gaan de komende jaren samen optrekken in de richting van dat gemeenschappelijke einddoel. Ze zullen de bestaande rijkdom aan onderzoek op dit terrein meer dan nu bundelen en toespitsen op een helder gezamenlijk profiel. Samen met andere kennisorganisaties, het bedrijfsleven en de overheid, in het verlengde van de Nationale Wetenschapsagenda, willen ze investeren in vernieuwend onderzoek. Zo kan Nederland over tien jaar op de wereldkaart staan als pionier in mensgerichte informatietechnologie.

 

Hoogleraren bouwen samen aan de Digitale Samenleving

Ruim twee dozijn hoogleraren van allerlei disciplines (van data tot mensgerichte wetenschappen) kwamen 22 maart samen om het onderzoeksprogramma Digitale Samenleving van de 14 Nederlandse universiteiten verder vorm te geven. De universiteiten doen de komende jaren onderzoek naar zeven belangrijke maatschappelijke thema’s waar digitalisering een grote impact heeft.

 

 

 

Onderzoeksprogramma Digitale Samenleving gepresenteerd tijdens VSNU-Impactfestival 

 
 
Tijdens het VSNU-Impactfestival op 23 november 2017 presenteerden de Nederlandse universiteiten de onderzoeksagenda Digitale Samenleving. Minister Van Engelshoven kreeg het eerste exemplaar overhandigd door drie schrijvers van het onderzoeksprogramma, Andrea Evers, Frank van Harmelen en Harold Bekkering, en VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg.
 
Het doel van het onderzoeksprogramma is om Nederland een internationale toppositie te geven op het gebied van mensgerichte informatietechnologie en om oplossingen te vinden op wereldwijde uitdagingen. De agenda richt zich op zeven thema's: Citizenship & Democracy, Responsible Data Science, Health & Well-Being, Learning & Education, Work & Organisations, Digital Cities & Communities en Safety & Security. Expliciete aandacht is er voor de rol van data science in het oplossen van deze uitdagingen. 
 
Het onderzoeksprogramma is uniek in Nederland: de veertien universiteiten bundelen hun krachten en zullen gezamenlijk extra onderzoekscapaciteit vrij maken en inzetten om de agenda verder uit te werken. De onderzoeksagenda bouwt voort op de eerste propositie de Digitale Samenleving.
 
Grote dank gaat uit naar alle wetenschappers die hebben bijgedragen aan het programma, in het bijzonder Andrea Evers, Marleen Huysman, Franciska de Jong, Liesbet van Zoonen, Harold Bekkering, Frank van Harmelen, Inald Lagendijk en Maarten de Rijke.
 
 

Opening Academisch Jaar in teken van Digitale Samenleving

Op 4 september 2017 openden de universiteiten het nieuwe academische jaar. Deze feestelijke dag luidde niet alleen een nieuwe periode voor studenten en wetenschappers in, universiteiten presenteerden zelf ook nieuwe ambities. Dit jaar lanceerden de universiteiten hun gezamenlijke plannen op het vlak van digitalisering in het onderwijs. Daarmee zal Nederland gidsland worden op het gebied van nieuwe technologieën in het hoger onderwijs.

Deze agenda staat vol met veelbelovende voorstellen, die tijdens een experimenteerperiode de komende vier jaar in samenwerking met SURF en met de hogescholen worden uitgevoerd. Ook onderling bundelen de universiteiten de krachten om dit actuele thema de beste plek te geven in het dagelijks onderwijs. Immers, de wereld waarin afgestudeerden aan de slag gaan zal onherkenbaar veranderen door de invloed van digitale technologieën. Of het nu gaat om de zorg, om transport, om de media of om landbouw: de wereld digitaliseert. Een aantal voorbeelden van hoe de universiteiten dit in samenwerking willen oppakken:

  • De digitale weerbaarheid van studenten wordt versterkt: informatievaardigheid en ICT-kennis worden steviger verankerd in het curriculum, waarbij voor verschillende opleidingen specifieke accenten worden gelegd. Studenten, docenten, onderwijsdirecteuren en decanen stellen samen  de beste route vast.
  • De universiteiten stellen zichzelf open als proeftuin voor nieuwe vormen van digitalisering: we organiseren een expert meeting om de mogelijkheden te verkennen, we nodigen EdTech-bedrijven uit om ruimte en faciliteiten te gebruiken en we gaan best practices delen met SURF en de hogescholen.
  • We verkennen de kansen die digitalisering biedt aan flexibel onderwijs. Specifieke groepen studenten, zoals werkenden, kunnen beter studeren als de opleiding te combineren is met hun agenda. Digitalisering kan een grote rol spelen bij het flexibiliseren van het onderwijsaanbod.


Naast deze onderwerpen bevat de agenda ook ambities op het vlak van vaardigheden van docenten en een sectoranalyse van het opleidingenaanbod op het vlak van digitalisering. Met al deze instrumenten willen de universiteiten ervoor zorgen dat Nederland, ook op het vlak van digitalisering en onderwijs, voorop loopt.

De hele agenda leest u hier in het Nederlands en hier in het Engels.

 

7 programme lines Digital Society

During the Opening of the Academic Year in 2016, the Dutch universities launched ‘The Digital Society’, a joint project by the fourteen Dutch research universities. Currently, researchers are working on furthering this proposition. They are developing several programme lines: Data Science, Health & Wellbeing, Learning & Education, Digital Cities & Communities, Citizenship & Democracy, Safety & Security and Work & Organisations.

 

Citizenship & Democracy
How to reinvent trust, dialogue and decision-making
 
The information revolution has served to inform citizens but has opened wide avenues for misinformation as well, fuelling mistrust and polarisation. With the legitimacy of national and international systems of government being questioned, we can reinvigorate institutions that are vital for democratic compromise, economic prosperity and the rule of law. Digital connectivity can be used to reduce social exclusion and to advance social cohesion and create productive mixtures of national, cultural, and religious identities.
 

Responsible data science
How to enable full and responsible use of big data

Using data in reliable and responsible ways will be an integral part of any Digital Society research. Promoting responsible data science should limit the potential for misuse of personal data and the risk of undermining public trust. Techniques, methods and tools are needed to safeguard fair, accurate, confidential and transparent (FACT) use of data that is findable, accessible, interoperable and reusable (FAIR), and they should be applied universally.

Health & Well-Being
How to let technology generate longer, healthier lives

Digital technology can help promote healthier lifestyles, create healthier environments, optimize detection, diagnosis and treatment of disease and well-being of patients, and advance the quality and efficiency of care, both at home and in institutions. Digital technology should be designed and delivered according to the needs of end users, aimed towards limiting inequalities in access to care. It should help manage the costs of care for populations of all ages.

Learning & Education
How to enable people to participate meaningfully in all stages of life

Continuing technological change will both enable and require new types of learning and communication, not just during childhood but throughout people’s lives. More than ever, people of all ages should be enabled to continuously update their skills to engage with the environment and the rest of the world. Formal and informal learning processes should be personalized and made more effective.

Work & Organisations
How to prepare companies and workers for a new economy

Digital technology disrupts markets for products, services and jobs. In manufacturing, intensive use of data and 3D printing could transform value and production chains and bring us closer to a more circular economy. Automation, robotics and artificial intelligence can revolutionise major industries (including logistics, retail and white-collar professions). That could also require new ways to balance education, work, free time and retirement, and new strategies nets to prevent social inequalities and societal exclusion.

Digital Cities & Communities
How to build smart, enjoyable cities and hinterlands

Digital technology can help to create infrastructure with which to manage urbanisation, population growth, mobility, effects of climate change and transition to greater sustainability. By ‘monitoring citizens’ behaviour, smart cities could optimize urban planning and transport, and utility and community services such as waste collection and law enforcement. Smart cities should provide their own citizens safety and liveability, and interact optimally with surrounding rural communities.

Safety & Security
How to protect data, people and freedoms

Digital technology provides opportunities and challenges for human and data safety. War, peacekeeping and law enforcement will increasingly involve all sorts of data connections; government surveillance should balance reducing threats with preserving privacy and other civil liberties. Public and private organizations storing personal data require better protection against data intrusions. Vital institutions’ data require more robust shielding from saboteurs. Reliable, secure, high-capacity, energy-efficient data transfer and storage technologies are urgently needed.

 

 

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave van de interactieve pdf