Print
 
 

Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek

Het aantal verschillende gegevensbestanden neemt in de digitaliserende samenleving sterk toe. Big data komen voor in alle elementen van de samenleving: van gezondheidszorg tot economie, van onderwijs tot wetenschap. Er ontstaan niet alleen nieuwe data, maar er worden ook nieuwe combinaties gemaakt van bestaande gegevens. Daarnaast worden de infrastructuur en de verwerkingstechnieken aangepast.

In veel wetenschappelijk onderzoek wordt gebruik gemaakt van persoonsgegevens. De VSNU heeft na de invoering van de Wet Bescherming Persoonsgegevens een gedragscode opgesteld voor wetenschappelijk onderzoek. De gedragscode geeft als belangrijke richtlijnen dat onderzoekers persoonsgegevens uitsluitend voor onderzoek, dat wil zeggen ten behoeve van een wetenschappelijke publicatie, gebruiken. Individuen mogen in deze publicaties nooit herkenbaar zijn.

U kunt de gedragscode hier vinden. De bijlage bij de gedragscode treft u hier aan.

Nieuwe code
In mei 2018 treedt nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Ook is de omgeving waarin we werken in de afgelopen decennia drastisch veranderd. Om die reden werkt de VSNU samen met experts aan een nieuwe gedragscode.

Doel gedragscode
Doelstelling is om een nieuwe gedragscode op te stellen die moet bijdragen aan de juiste toepassing van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarbij zal de code praktische handvatten bieden voor bestuurders, onderzoekers en onderzoeksondersteuners.
 
Oproep consultatie

We roepen deskundigen en onderzoekers op om het schrijfteam te voeden met vragen en suggesties. In het najaar van 2017 worden enkele consultatiebijeenkomsten georganiseerd bij universiteiten, in samenwerking met het Landelijk Coördinatiecentrum Research Data Management (LCRDM). Op 24 en 26 oktober vinden de eerste consultatierondes plaats. Op 24 oktober vindt er een consultatieronde plaats bij de UvA, op 26 oktober bij de EUR. Bij de UU wordt op 13 november een consultatiebijeenkomst georganiseerd.

Meer informatie over de AVG is te vinden:
·    Autoriteit Persoonsgegevens – 10-stappenplan voorbereiding nieuwe privacywet
·    Landelijk Coördinatiecentrum Research Data Management