Print
 
 

Arbocatalogus Nederlandse universiteiten

 

Handhavingsnorm voor Nederlandse universiteiten

 

De Arbocatalogus geeft de handhavingsnormen weer op het gebied van de arbeidsomstandigheden. Voor de Nederlandse universiteiten worden deze vastgelegd in de Arbocatalogus Nederlandse universiteiten. De eigen Arbocatalogus die door werkgevers en werknemers samen is opgesteld, neemt de plaats in van de in 2010 geschrapte "Arbobeleidsregels".

De VSNU en werknemersorganisaties hebben in het CAO-overleg van 27 november 2007 besloten om zelf een Arbocatalogus te gaan maken. De wijziging van de Arbo-wet, (per 1 januari 2007 van kracht) biedt werkgevers en werknemers namelijk de mogelijkheid om op brancheniveau een eigen Arbocatalogus te bepalen. Werkgevers en werknemers krijgen hiermee meer invloed op het handhavingsbeleid van de Inspectie SZW. 

 

Uitvoering van het arbobeleid

De Inspectie SZW heeft inmiddels zeven deelcatalogi van de Arbeidscatalogus Nederlandse Universiteiten goedgekeurd (stand per januari 2016). Op de pagina’s van de goedgekeurde deelcatalogi vindt u per deelcatalogus nuttige instrumenten voor de uitvoering van het arbobeleid (good practices).

De Stichting van de Arbeid heeft de afgelopen jaren de introductie van arbocatalogi bij het bedrijfsleven ondersteund. Eind 2015 is dit project afgesloten. Op de site www.arboportaal.nl vindt u diverse tools die de Stichting van de Arbeid beschikbaar heeft gesteld

 

Deelcatalogi die zijn goedgekeurd en vastgesteld:

  • Psycho-sociale arbeidsbelasting (Deelcatalogus PSA)
  • Klachten van armen, nek en schouders (Deelcatalogus KANS)
  • RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie)
  • Gevaarlijke Stoffen (registratie en grenswaarden)
  • BHV
  • Voorlichting, onderricht & toezicht (gericht op Nederlandse/buitenlandse studenten en medewerkers)
  • Proefdierallergie (Deelcatalogus PA)

 

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Bregje Mollee, domeinleider Human Resources VSNU
E mollee@vsnu.nl / T 06 27 01 47 39

Kees Schotsman, projectleider arbocatalogus universiteiten
E c.j.schotsman@tudelft.nl / T 06 14 01 54 47