De VSNU behartigt de belangen van de 14 Nederlandse universiteiten naar kabinet, politiek, overheid en maatschappij. We zijn ook de werkgeversvereniging die de cao-onderhandelingen voert. En de VSNU ontwikkelt dienstverlenende activiteiten voor de leden. We hebben onze werkzaamheden opgedeeld in zeven domeinen.

Activiteiten

Bij de Nederlandse universiteiten werken bijna 55.000 mensen.

Het Nederlandse onderzoek behoort tot het beste van de wereld. Hoe blijven we overeind tussen topsectoren en EU-subsidies?

Een hoger opgeleide beroepsbevolking leidt tot meer economische groei. De VSNU werkt onder andere aan een ambitieuze studiecultuur en aan het verbeteren van het studiesucces.

Voldoende financiële middelen en een stabiele bekostiging zijn essentiële voorwaarden voor universiteiten om kwalitatief goed onderwijs en hoogwaardig onderzoek te bieden.

Universiteiten werken met publiek geld. Ze laten zien wat ze ermee doen en hoe ze werken. De VSNU helpt de universiteiten bij de publieke verantwoording.

Internationaal is verweven met alle activiteiten van de universiteiten en de VSNU. De VSNU werkt aan een zo goed mogelijke positionering van de universiteiten wereldwijd.

De VSNU werkt samen met partners om universiteiten te verbinden met de samenleving.