Print
 
 

Accreditatiestelsel 3.0

 

In 2013 is het huidige accreditatiestelsel grondig geëvalueerd. De Algemene Rekenkamer, de Inspectie van het Onderwijs, de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) hebben allen een evaluatierapport opgesteld. Daarnaast is de NVAO zelf beoordeeld door de European Association for Quality Assurance (ENQA).

Uit deze rapporten blijkt dat het huidige stelsel in principe goed functioneert, maar dat er geen groot draagvlak voor is, vertrouwen niet beloond wordt en de administratieve lasten te hoog zijn. Naar aanleiding van deze conclusie is besloten om het huidige stelsel te herzien. In 2017 zal het accreditatiestelsel 3.0 in werking treden.

De herziening was een aanleiding voor de VSNU om het toezicht op kwaliteitszorg in beeld te brengen. Lees hier meer over in het overzicht Toezicht kwaliteitsborging Hoger Onderwijs stelsel.

De volgende partijen werken aan een herziening van het stelsel:
-    VSNU;
-    Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
-    Vereniging Hogescholen;
-    NVAO;
-    ISO;
-    LSVb;
-    NRTO;
-    Inspectie van het Onderwijs.

Met de komst van een nieuw stelsel moeten de administratieve lasten voor instellingen sterk afnemen en daarnaast dient verdiend vertrouwen beter beloond te worden.
In mei 2015 wordt een advies over het nieuwe stelsel naar minister Bussemaker gestuurd.

In het VSNU position paper ‘Accreditatiestelsel 2017’ leest u de inzet van de universiteiten ten aanzien van de herziening van het accreditatiestelsel.