Print
 
 

 

 

 

 

15.000

 

De rijksbijdrage per student is gedaald van €19.900 in 2000 naar €15.000 in 2016.

 

Hoewel de studentenaantallen sinds 2000 fors zijn gestegen, groeit de rijksbijdrage vrijwel niet mee met het aantal studenten. Tussen 2000 en 2016 is het aantal studenten met maar liefst 56% gestegen. Tegelijk hebben opeenvolgende kabinetten bezuinigd op de rijksbijdrage voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Hierdoor nam de rijksbijdrage in dezelfde periode slechts met 17% toe. Gevolg hiervan is dat de rijksbijdrage per student is gedaald van €19.900 in 2000 naar €15.000 in 2016 (beide cijfers op prijspeil 2016). Dit terwijl er eigenlijk juist meer geld per student nodig is, omdat steeds meer studenten kiezen voor bèta- en techniekopleidingen. Vanwege de benodigde faciliteiten zijn deze opleidingen duurder. (bron)


 

 

Eerder verschenen getallen

 

44

264.838

41.677

258.054

15

49

257.000

1 miljard?

220

253.482

100