Print
 
 

44

 

In het collegejaar 2017-2018 hanteren 44 universitaire opleidingen een numerus fixus. Vanaf 2017-2018 hanteren alle numerus fixusopleidingen selectie als middel, waar sommigen tot het vorige collegejaar nog loting toepasten. Andere opleidingen hanteerden al ‘decentrale selectie’. De regels zijn dus veranderd. Niet alleen is er geen loting meer; ook is de aanmelddatum vervroegd en voor alle opleidingen hetzelfde geworden: 15 januari in het voorafgaande collegejaar. Bovendien mogen aankomende studenten zich in plaats van voor één voor twee numerus fixusopleidingen aanmelden.

 

 

Kandidaten konden zich aanmelden tot de aanmelddeadline van 15 januari; 15 april is bekend bij aanmelders op welke plek ze op de ranglijst staan. In de tussenliggende periode zijn opleidingen druk bezig met het selecteren van geschikte kandidaten. Opleidingen passen een numerus fixus toe als 1) de overheid dit nodig acht (bijvoorbeeld bij Geneeskunde) of 2) de capaciteit van de opleiding begrensd is. Het aantal numerus fixusopleidingen verschilt per jaar en hangt af van de capaciteit op opleidingen. In totaal zijn zo’n 400 universitaire bacheloropleidingen.

 

Zie hier voor meer informatie over selectie en over afschaffing van de loting. Zie ook de website van Studiekeuze123.

 

 

Eerder verschenen getallen

 

264.838

41.677

258.054

15

49

257.000

1 miljard?

220

253.482

100