Print
 
 

Nieuwsberichten

Wetenschappers gaan ABP adviseren over maatschappelijk verantwoord beleggen

De Nederlandse universiteiten stellen een wetenschappelijke expertgroep in om pensioenfonds ABP te adviseren over maatschappelijk verantwoord beleggen. De expertgroep is het resultaat van gesprekken tussen de universiteiten en het ABP. Deze gesprekken volgden op de oproep van universitair medewerkers om pensioengeld meer duurzaam te beleggen. Pieter Duisenberg, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten: “Een terechte oproep. Universiteiten en wetenschappers zijn dagelijks bezig met de toekomst. Of het nu gaat om het opleiden van jonge mensen of het onderzoek doen naar maatschappelijke uitdagingen; wij willen een drijvende kracht van vooruitgang zijn”.

Universiteiten bereiden zich voor op het loslaten van de anderhalve meter in het nieuwe academische jaar

Het kabinet heeft in de persconferentie van 18 juni aangegeven dat de universiteiten zich kunnen voorbereiden op het loslaten van de anderhalve meter afstandsmaatregel vanaf 16 augustus. Op 13 augustus besluit het kabinet definitief of dit mogelijk is. Pieter Duisenberg, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten: “Het is heel goed nieuws dat vrijwel alle coronabeperkingen voor het hoger onderwijs worden afgeschaft. Daardoor kunnen de eerstejaarsstudenten toch genieten van hun introductieweken en kijken we uit naar een nieuw studiejaar zonder beperkingen. De coronacrisis heeft laten zien dat de academische gemeenschap overal aanwezig is, maar vooral ook dat sociaal contact essentieel is voor academische vorming”.