Print
 
 

Nieuwsberichten

Kenniscoalitie: Extra geld voor onderzoek noodzakelijk

Willen we in de toekomst onze welvaart en economie in Nederland handhaven dan zijn extra investeren in onderzoek en innovatie van de overheid noodzakelijk. Momenteel schieten de investeringen daarvoor ernstig tekort. Deze oproep staat in een brandbrief die vandaag door de kenniscoalitie naar de ministers Henk Kamp (EZ), Jet Bussemaker (OCW) en staatssecretaris Sander Dekker (OCW) is gestuurd. De coalitie, bestaande uit KNAW, TNO, VSNU, TO2, VNO-NCW, MKB Nederland en de Vereniging Hogescholen, geven de ministers en staatssecretaris drie cruciale boodschappen mee voor hun aangekondigde visie op het wetenschapsbestel.

Ten eerste bepleit de kenniscoalitie een nationale wetenschapsagenda waarbij wetenschappelijke, economische en maatschappelijke uitdagingen worden verbonden. Ten tweede roept men het kabinet op om de kwaliteit van het onderzoek in de volle breedte hoog te houden (hoogvlakte) en in te zetten op verdere zwaartevorming en profilering (pieken). Ten derde de belangrijkste boodschap: investeer! Willen we als Nederland vasthouden aan de ambitie om tot de top 5 van de meest competitieve kenniseconomieën van de wereld te behoren, dan is extra investeren noodzakelijk.

De wetenschapsvisie van de ministers en de staatssecretaris wordt begin september verwacht.
 

 

 

Bijlage: Manifest