Print
 
 

Nieuwsberichten

Verbeteringen universitaire opleidingen Geesteswetenschappen in volle gang

PERSBERICHT

Reactie VSNU op accreditaties universitaire opleidingen Geesteswetenschappen door NVAO

 

Vandaag maakte de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) bekend dat de verbeterplannen voor alle als onvoldoende beoordeelde universitaire opleidingen in het cluster Geesteswetenschappen zijn goedgekeurd. Afgelopen jaar werd duidelijk dat 26 opleidingen aan verschillende universiteiten door de NVAO als onder de maat zijn beoordeeld. Voorzitter Karl Dittrich: ‘iedere onvoldoende is reden tot zorg en altijd aanleiding tot directe actie. De betreffende opleidingen hebben op alle punten verbeteringen voorgesteld en bij de NVAO ingediend. Wij zijn blij dat de NVAO voor iedere opleiding de mogelijkheid ziet om de problemen op te lossen’.

 

Vandaag publiceerde de NVAO de accreditatiebesluiten van 212 universitaire opleidingen in het cluster Geesteswetenschappen. Bij 26 opleidingen zijn volgens de NVAO onvolkomenheden geconstateerd, waardoor ze als onvoldoende zijn beoordeeld. Instellingen zijn daar gedurende het jaar van op de hoogte gesteld. De problemen bij de opleidingen zijn verschillend van aard en hebben bijvoorbeeld te maken met de omvang en het niveau van scripties, procedures rondom examencommissies, of het ontbreken van de balans tussen theorie en praktijk in het onderwijsprogramma.

 

In het geval van een onvoldoende beoordeling krijgt de opleiding van de NVAO een hersteltermijn van twee jaar toegekend. Alle opleidingen gebruiken die mogelijkheid om de noodzakelijke verbeteringen aan te brengen. VSNU-voorzitter Karl Dittrich: ‘De betreffende instellingen voeren de verbeteringen nu met volle vaart in, zodat iedere opleiding spoedig aan de gewenste standaarden voldoet’.

 

 

Einde bericht

 

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Bastiaan Verweij, 06-43 26 97 55 | woordvoerder