Print
 
 

Nieuwsberichten

Wo-diploma biedt goede start arbeidsmarkt

Een universitair diploma is nog steeds een goede investering in de toekomst. De periode tussen afstuderen en een eerste baan is met drie maanden relatief kort te noemen. Bovendien heeft 88% van de universitaire afgestudeerden na anderhalf jaar een betaalde baan op wo- of hbo-niveau met een gemiddeld bruto maandinkomen van 2.783 euro. Dat blijkt uit de WO-monitor 2013, een tweejaarlijkse landelijke enquête van de VSNU onder meer dan 6000 recent afgestudeerde master- en doctoraalstudenten.

 

De uitkomsten van de monitor zijn van belang voor studenten, universiteiten en werkgevers, omdat zij inzicht bieden in de aansluiting tussen de wo-masteropleiding en de arbeidsmarkt.
Uit de cijfers blijkt duidelijk dat een wo-diploma nog steeds een uitstekende voorbereiding op de arbeidsmarkt biedt en bovendien een hoge baangarantie geeft. Toch blijkt dat de economische crisis ook zijn effect heeft gehad. Zo is de werkloosheid onder pas afgestudeerden opgelopen tot 10%. In 2011 was dit 8% en in 2009 slechts 5%. Verder blijkt dat afgestudeerden gemiddeld binnen drie maanden een eerste baan vinden, maar in 2009 was dat zelfs nog korter: 2,1 maanden. Het bruto maandinkomen na anderhalf jaar op basis van een fulltime aanstelling was in 2009 ook licht hoger dan in 2013, 2.833 euro tegenover 2.783 euro nu.

Tevreden met studiekeuze
De respondenten is ook gevraagd naar de tevredenheid met de gevolgde opleiding.
Driekwart van de studenten geeft aan achteraf blij te zijn met de opleidingskeuze en de keuze voor de universiteit. Als redenen noemen oud-studenten onder meer de prettige sfeer op de universiteit, de kwaliteit van de opleiding en de exclusiviteit van de gevolgde masteropleiding.

 

De VSNU deelt de data van de WO-monitor met het ROA, het onderzoeksinstituut dat de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt verder onderzoekt. Voor een uitgebreidere analyse en een vergelijking met andere sectoren, verwijzen we u naar de ROA-rapportage: ‘Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt’, die deze zomer verschijnt. Daarnaast stelt de VSNU de uitkomsten van de monitor beschikbaar aan de database Studiekeuzeinformatie. Zo krijgen studiekiezers inzicht in het arbeidsmarktperspectief van de verschillende universitaire opleidingen.

 

 

Meer informatie:
http://www.vsnu.nl/f_c_masterstudenten_arbeidsmarkt.html