Print
 
 

Nevenwerkzaamheden hoogleraren

 

Met de universiteiten zijn in 2007 afspraken gemaakt over het openbaar maken van nevenfuncties op de profielpagina’s van hoogleraren. De VSNU heeft een inventarisatie gemaakt om een goed beeld van de huidige stand van zaken te krijgen.

 

Gesteld kan worden dat er de laatste jaren flinke vooruitgang is geboekt. Van nagenoeg alle hoogleraren staan nevenwerkzaamheden inmiddels online en bovendien heeft de registratie van nevenfuncties van hoogleraren bij veel universiteiten een hoge prioriteit gekregen. Dit betekent echter niet dat universiteiten stil kunnen blijven zitten. Het belang dat relevante nevenfuncties van hoogleraren expliciet en transparant vermeld dienen te worden, moet blijvend onder de aandacht worden gebracht van hoogleraren. Klik hier voor de rapportage registratie nevenwerkzaamheden hoogleraren.