Nationale Wetenschapsagenda en Topsectoren


Op 27 november 2015 is de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) gelanceerd. De Wetenschapsagenda is het resultaat van de kabinetsopdracht aan de kenniscoalitie om een verbindende agenda voor onderzoek in Nederland te ontwikkelen. De kenniscoalitie bestaat uit VSNU, Universitair Medische Centra (NFU), KNAW, NWO, Vereniging Hogescholen, VNO-NCW, MKB-Nederland en de instituten voor toegepast onderzoek (TO2). Vanuit het kabinet zijn de ministers Bussemaker (OCW) en Kamp (EZ) en staatssecretaris Dekker (OCW) betrokken. Op 15 september 2016 presenteerde de Kenniscoalitie een bijbehorende investeringsagenda. Deze agenda moet ervoor zorgen dat er voldoende middelen beschikbaar komen om de Nationale Wetenschapsagenda tot een groot succes te maken.

 

Wat is de Nationale wetenschapsagenda?

 

Lees verder

Investeringsagenda NWA

Op 15 september 2016 presenteerde de Kenniscoalitie een bijbehorende investeringsagenda. Deze agenda moet ervoor zorgen dat er voldoende middelen beschikbaar komen om de Nationale Wetenschapsagenda tot een groot succes te maken.

Lees verder

Reactie VSNU op lancering NWA

Een vraag en antwoord over de Nationale Wetenschapsagenda met VSNU-voorzitter Karl Dittrich.

Lees verder

Topsectoren

Het kabinet wil topsectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt, nog sterker maken. Om dat te bereiken, werken overheid, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra samen aan kennis en innovatie.

Lees verder

Wetenschapsvisie 2025

In de Wetenschapsvisie 2025 zet het kabinet haar beleid ten aanzien van wetenschap uiteen en kijkt vooruit naar de toekomst. In de Wetenschapsvisie 2025 is opgenomen dat de Nationale Wetenschapsagenda zal bijdragen aan verdere profilering en zwaartepuntvorming.

Lees verder