Print
 
 

Matchingsdruk

 

Hoewel de Nederlandse universiteiten alles op alles zetten om het succes in Europa te behouden, zijn er zorgen. Projectsubsidies vanuit Europa (maar ook nationale projectsubsidies) dekken vaak niet alle onderzoekskosten. Het verschil tussen de volledige kosten en projectsubsidies moeten universiteiten zelf bijleggen. Deze ‘matching’ vanuit de eerste geldstroom holt de ruimte voor vrij onderzoek uit.Doordat de matchingsdruk dus sterk gestegen is (en naar verwachting nog verder stijgt), lopen instellingen en onderzoeksgroepen die erg succesvol zijn (veel subsidies binnenhalen), tegen de grenzen van de matchingsruimte aan. Temeer omdat de 1e geldstroommiddelen voor onderzoek ongeveer gelijk zijn gebleven, maar het volume aan Europese projectsubsidies (3e geldstroom) fors is toegenomen. Succesvolle onderzoeksgroepen moeten subsidies afwijzen, omdat er simpelweg te weinig geld voor matching beschikbaar is. Zie voor meer informatie de factsheet over matching.
 

Stimulering Europees Onderzoek
Het ministerie van OCW stelt vanaf 2015 jaarlijks in totaal €50 miljoen beschikbaar voor alle Nederlandse onderzoekinstellingen om Europese projectsubsidies te matchen. NWO keert deze middelen uit en heeft in juli 2015 hiervoor de regeling ‘Stimulering Europees Onderzoek’ (SEO) bekendgemaakt. De omvang van de toekenning bedraagt voor 2015 en 2016 9% van de verworven middelen uit het Europese programma Horizon 2020, bij het afsluiten van het contract. Na twee jaar zal dit percentage worden geëvalueerd.

Een onderzoek van Ernst & Young laat zien dat deze nieuwe regeling de problemen maar beperkt oplost. Voor onderzoeksfinanciering vanuit de EU geldt een matchingsdruk van maar liefst 43%. Dit kwam in 2012 neer op een matchingsbehoefte van €149 miljoen. Het matchingsfonds van €50 miljoen per jaar is daarom nog niet toereikend. Voor Nederland is het matchingsprobleem bovendien groter dan voor concurrerende landen, omdat het aandeel vaste kosten (waaronder infrastructuur) bij Nederlandse kennisinstellingen hoger ligt.
  

 

 

Link