Print
 
 

Loopbaan van wetenschappers

 

Universiteiten zijn voor veel (jong) talent een aantrekkelijke werkgever. Hoewel wisselend per discipline, weten universiteiten nieuw talent aan zich te binden in promotieplaatsen en als post-docs. Hoogwaardig onderwijs en onderzoek staat of valt met de kwaliteit van het personeel. Binden en vasthouden van talent is van cruciaal belang. Daarbij is belangrijk dat op transparante wijze inzicht wordt gegeven in de carrièrekansen binnen de universiteit, want er bestaat geen garantie dat een wetenschapper carrière kan maken binnen de academische wereld. Het is belangrijk om inzichtelijk te krijgen hoe universiteiten hiermee omgaan. Hoe wordt er bepaald voor wie er wel en voor wie er geen verdere carrièremogelijkheden aan een universiteit zijn? Hoe worden wetenschappers voorbereid op een toekomst buiten de wetenschap?

 

Universiteiten zijn bewust bezig met de carrières van hun werknemers. In de cao-NU 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016 is hier de volgende tekst over opgenomen:
 

E.12 Verbeteren van het arbeidsmarktperspectief onderzoekers en promovendi

 

Partijen hebben afgesproken om het arbeidsmarktperspectief van onderzoekers met een tijdelijk dienstverband te verbeteren. Afgesproken is dat binnen de aanstellingsomvang tijd en scholing wordt geboden voor het schrijven van subsidieaanvragen. Ook krijgen onderzoekers binnen hun aanstellingsomvang voldoende ruimte om de vereiste kwalificaties voor onderwijs te kunnen verwerven, als zij naar het oordeel van de werkgever geschikt zijn voor een loopbaan als universitair docent, universitair hoofddocent of hoogleraar en deze positie ook ambiëren.

 

Partijen hebben afgesproken om het arbeidsmarktperspectief voor promovendi te verbeteren. Promovendi krijgen de tijd om binnen hun dienstverband de vereiste kwalificaties voor een verdere carrière in de wetenschap te behalen, dan wel voor loopbaanoriëntatie en het behalen van kwalificaties die leiden tot een breder arbeidsmarktperspectief. Daarnaast krijgen zij scholing op het gebied van het schrijven van onderzoeksaanvragen. Universiteiten zetten zich actief in om promovendi van werk naar werk te begeleiden.

Mede naar aanleiding van de cao werken universiteiten aan de carrièremogelijkheden van promovendi door middel van extra tijd voor loopbaanoriëntatie en het behalen van kwalificaties die leiden tot een breder arbeidsmarktperspectief. Universiteiten zetten zich actief in om promovendi van werk naar werk te begeleiden. Daarnaast ondersteunt de VSNU kennisuitwisseling tussen universiteiten op het gebied van talentbeleid. Zo is op 28 mei 2015 samen met de in talentbeleid gespecialiseerde onderzoekers Marian Thunnissen (Hogeschool Utrecht), Inge van der Weijden (Universiteit Leiden) en Pleun van Arensbergen (Radboud Universiteit Nijmegen) een symposium over talentbeleid voor jonge wetenschappers georganiseerd. Een uitgebreid verslag van het symposium vindt u hier.

 

Naast de aandacht van universiteiten heeft talentbeleid ook een nadrukkelijke plek in de Wetenschapsvisie van OCW. Ook wordt er met SoFoKles, het Sociaal Fonds voor de Kennissector, samengewerkt.