Kwaliteitszorg Onderwijs

 

Kwaliteitszorg van het onderwijs is voor de Nederlandse universiteiten van groot belang. Sinds 1985 worden de onderwijsprogramma's door een externe commissie geaccrediteerd. De afgelopen decennia is dit systeem verder geprofessionaliseerd. Het huidige Nederlandse accreditatiestelsel is (mede) ontstaan door de Bologna-afspraken. Om het hoger onderwijs in Europa uniformer te maken, werd de bachelor-masterstructuur ingevoerd. Hierdoor werd uitwisseling van studenten gemakkelijker en konden opleidingen met elkaar vergeleken worden. De maatregelen rond gemeenschappelijke kwaliteitsmaatstaven leidden tot het huidige accreditatiestelsel. Markante punten waren daarin de oprichting van de onafhankelijke Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie (NVAO) in 2003 en de start van het nieuwe accreditatiestelsel in 2011 waarin de opleidingsaccreditatie wordt gecombineerd met een instellingstoets.

 

In het VSNU position paper ‘ Accreditatiestelsel 2017 ’ leest u de inzet van de universiteiten ten aanzien van de herziening van het huidige accreditatiestelsel.

 

Instellingstoets

Na het met goed gevolg afleggen van de instellingstoets kwaliteitszorg verkrijgt een hoger onderwijs instelling een positief besluit instellingstoets. Dit toont aan dat de instelling het interne systeem van kwaliteitszorg met bijbehorende 'checks and balances' op orde heeft.

Instellingstoets

Accreditatiestelsel 3.0

Universiteiten werken mee aan de herziening van het accreditatiestelsel.

3.0

Opleidingsaccreditatie

Bij de aanvraag voor opleidingsaccreditatie wordt getoetst of de inhoud en kwaliteit van opleidingen voldoende zijn. Bij instellingen met een positief besluit instellingstoets vindt beperkte opleidingsaccreditatie plaats. Alle opleidingen worden daarbij bekeken aan de hand van drie standaarden: de beoogde eindkwalificaties, de onderwijsleeromgeving en de toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties.

Opleidingsaccredtatie