Print
 
 

Internationalisering is belangrijk voor het Nederlandse hoger onderwijs

 

Nederland is een welvarend land door zijn internationale economie. De internationale studenten van nu zijn de CEO’s, wetenschappers en diplomaten van de toekomst. Hun toekomstige relaties zijn voor Nederland van vitaal belang. Internationale studenten dragen bij aan het internationale karakter van de opleidingen en dragen bij aan een ambitieus studieklimaat. Ook als internationale studenten Nederland weer verlaten, zorgt hun netwerk voor nieuwe verbindingen met buitenlandse universiteiten en bedrijven. Het Nederlandse actieplan ‘Make it in the Netherlands’ en de gezamenlijke internationaliseringsagenda van hogescholen en universiteiten zetten in op het verhogen van het aandeel buitenlandse studenten dat na hun studie in Nederland blijft wonen en werken.

 

Thema's:

Ambitieus studieklimaat

Aantal internationale studenten in Nederland

Herkomst internationale studenten

 

 

 

Ambitieus studieklimaat

  

Internationale studenten dragen bij aan een ambitieus studieklimaat. Zij halen vergeleken met Nederlandse studenten hun diploma vaker binnen de daarvoor vastgestelde tijd. Meer dan de helft van de internationale studenten behaalt zijn bachelordiploma binnen 3 jaar. Dit stijgt onder Nederlandse studenten tot net onder een derde in het cohort 2011. De laatste studenten van het cohort 2011 die vijf jaar over hun bachelor deden (nominaal + 2 jaar) studeerden recent in 2016 af.

 

 


Aantal internationale studenten in Nederland

 

Het aantal internationale studenten in het Nederlandse wetenschappelijk onderwijs groeit gestaag doordat universiteiten zich meer gaan inzetten voor internationalisering. In 2018 waren er 55.969 internationale studenten. Dit is 19% van de totale studentenpopulatie in het wetenschappelijk onderwijs.

 


Stayrate en bijdrage aan de overheidsfinanciën

 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekende in opdracht van EP-Nuffic dat 38% van de internationale studenten die in 2008-2009 afstudeerden na vijf jaar nog in Nederland verblijft. Van ditzelfde cohort heeft 27% na vijf jaar een baan. EP-Nuffic schat met behulp van de laatste cijfers van het CBS (2016) dat tenminste 25% van de afgestuurde internationale studenten een leven lang in Nederland zal blijven. Uitgaande van deze getallen kunnen we berekenen dat deze groep de staatskas jaarlijks zo’n € 1,57 miljard oplevert. Op die manier dragen internationale studenten dus bij aan de Nederlandse economie (Zie bron).

 

Herkomst internationale studenten in Nederland

 

Studenten komen vanuit de hele wereld naar Nederland om een opleiding te volgen. De landen direct om ons heen en China zijn in aantallen veruit de grootste leveranciers. Universiteiten streven naar meer diversiteit in de instroom vanuit herkomstlanden om zo nog meer gemengde groepen in de opleidingen te kunnen krijgen.