Print
 
 

Internationale uitwisseling zorgt voor een kwaliteitsimpuls in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek

 

Wetenschap is een grensoverschrijdende activiteit. Al zo lang universiteiten bestaan, komen vakgenoten uit verschillende landen daar samen om onderzoek verder te brengen. Individuele onderzoekers staan daarom in nauw contact met hun internationale vakgenoten via wetenschappelijke tijdschriften, conferenties, maar ook door samen te werken aan onderzoeksprojecten. Samenwerking vindt ook plaats op een hoger niveau: tussen vakgroepen, faculteiten, of hele universiteiten. Nederlandse universiteiten willen aantrekkelijk zijn voor wetenschappelijk talent uit de hele wereld zijn. Zo kunnen we hier onderzoek doen van topkwaliteit en krijgen studenten les van de besten uit hun vakgebied.

 

 

Thema's:

Herkomst internationaal personeel aan Nederlandse Universiteiten

Internationale co-publicaties

Citatie impact

 

 

Herkomst internationaal personeel aan Nederlandse Universiteiten

 

Vanuit de hele wereld komen wetenschappers naar Nederland om hier voor korte of langere periode onderzoek te doen. Zij dragen hier bij aan onderzoek, onderwijs en innovatie en verstevigen de contacten met hun landen en universiteiten van herkomst. 

 

 

De inspanningen van de Nederlandse overheid en universiteiten om internationaal talent binnen te halen werpen hun vruchten af. Nederland blijkt voor steeds meer wetenschappers een aantrekkelijk land om te werken.

 

 

Internationale co-publicaties

 

Nederlandse wetenschappers publiceren samen met collega’s uit landen over de hele wereld. Deze kaart laat zien dat met onderzoekers uit de Verenigde Staten en Europese landen meest wordt samengewerkt. Daarnaast zijn opkomende economieën van toenemend belang in wetenschappelijke samenwerking.

 

 

Citatie impact

 

Onderzoek dat in samenwerking met wetenschappers uit het buitenland wordt gepubliceerd heeft een hogere impactscore. Dit betekent dat deze  artikelen vaker worden gelezen en meer worden geciteerd in gezaghebbende tijdschriften.