Print
 
 

Internationale ervaringen zijn belangrijk voor de Nederlandse student

De werkomgeving van universitair opgeleiden is in toenemende mate internationaal. Dat vereist andere vaardigheden en competenties. Wanneer Nederlandse studenten naar het buitenland  gaan, leren zij andere culturen kennen, verbeteren zij hun Engelse taalvaardigheid en verbreden zij hun internationale netwerk. Een andere mogelijkheid om internationale ervaring op te doen, is de international classroom. Studenten komen zo op hun eigen instelling in Nederland in contact met internationale studenten en kunnen op deze manier ook hun Engelse taalvaardigheid, hun netwerk en interculturele competenties ontwikkelen. Steeds meer universiteiten ontwikkelen binnen het bestaande curriculum van opleidingen internationaliseringsprogramma’s, zodat studenten gestimuleerd worden om buitenlandervaring op te doen.

 

 

Mobiliteit via Erasmus+ programma

 

Het Erasmus+ programma van de Europese Unie stimuleert uitwisseling van studenten tussen universiteiten in Europa. Op deze manier kunnen studenten eenvoudig een periode in het buitenland studeren. Tegelijkertijd zorgen inkomende studenten voor een international classroom op Nederlandse universiteiten. Zo draagt het programma ook bij aan de studie-ervaring van studenten die in Nederland blijven. De universiteiten bepleiten samen met studentenorganisaties bij de Europese Commissie verdere versterking van het programma zodat in de toekomst nog meer studenten hiervan gebruik kunnen maken.