Print
 
 

Holland Scholarship

 

Het Holland Scholarship is hét Nederlandse beurzenprogramma dat in februari 2015 van start is gegaan. Met deze beurs krijgen jaarlijks 768 getalenteerde internationale studenten de kans om in Nederland een bachelor of master te volgen. Daarnaast krijgen ook 768 Nederlandse studenten de mogelijkheid om voor minimaal 3 maanden een studie, stage of onderzoek te doen in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Het Holland Scholarship heeft als doel om het Nederlandse hoger onderwijs internationaal op de kaart te zetten en om de inkomende- en uitgaande mobiliteit van studenten te stimuleren. In de war for talent is het hebben van een beurzenprogramma een sterk competitief voordeel.

Door het Holland Scholarship wordt de kwaliteit van het onderwijs op de hogescholen en universiteiten via de international classroom versterkt. Ook blijft Nederland zo een aantrekkelijk land om in te studeren.
Voor Nederlandse studenten verlaagt deze beurs de drempel om in het buitenland een stage of een deel van hun studie te gaan volgen. Een buitenlandervaring is belangrijk voor de ontwikkeling van internationale competenties, wat de studenten na afstuderen meer kansen geeft op de arbeidsmarkt. De studenten zelf zien een buitenlandervaring ook vaak als een life changing experience.

De beurs wordt voor de helft betaald door het ministerie van Onderwijs, en voor de andere helft door de betreffende universiteit. Internationale studenten die in Nederland komen studeren krijgen €5.000, Nederlandse studenten die naar het buitenland gaan €1.250. EP-Nuffic verzorgt de landelijke promotie van het programma.