Governance & Accountability

 

Hoofdlijnenakkoord en prestatieafspraken

 Eind 2016 werd het experiment prestatieafspraken afgesloten. Dit kwam voort uit het Hoofdlijnenakkoord 2011 tussen VSNU en OCW, waarin afspraken werden gemaakt over de door universiteiten te leveren prestaties.

Lees verder

 

 

Gedragscodes

De VSNU heeft diverse gedragscodes van toepassing op onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering.

 

 

Medezeggenschap

Op verschillende manieren stimuleren universiteiten betrokkenheid van studenten en medewerkers bij besluitvorming binnen de instelling.

Lees verder

 

Beheer langdurige contracten

 De VSNU beheert namens de universiteiten enkele langdurige contracten: Readerregeling, MJA-3 en Reprorechten.

 

 

Informatieafspraken

 Om overlap in onderzoeken te voorkomen en de administratieve lasten te beperken, maakt de VSNU jaarlijks een Informatieafspraak met OCW in Inspectie. Doel daarvan is de geplande onderzoeken over de sector te stroomlijnen.

Lees verder

 

Publiek-private samenwerking

Voor het ontwikkelen van kennis en het omzetten van kennis naar producten hebben universiteiten en bedrijven elkaar nodig.  Om te zorgen dat deze samenwerking goed verloopt, hebben de universiteiten verschillende richtlijnen opgesteld.

Lees verder

Nieuwsbrief

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief Accountability/IR om geïnformeerd te blijven over actuele ontwikkelingen.