Governance & Accountability

 

Sectorbrede akkoorden

De VSNU werkt op verschillende thema’s samen met andere partijen om gezamenlijke doelen te bereiken. 

 

 

Medezeggenschap

Op verschillende manieren stimuleren universiteiten betrokkenheid van studenten en medewerkers bij besluitvorming binnen de instelling.

Lees verder

 

Datateam

 Alle universiteiten hebben voor eigen bedrijfsvoering dataspecialisten in huis. Er bestaat in de sector een lange traditie van samenwerking, waarbij dataspecialisten kennis en ervaring uitwisselen.

 

 

Beleidsonderzoek in HO

 Het hoger onderwijs is populair als object van studie. Jaarlijks wordt door een groot aantal organisaties onderzoek uitgevoerd waarbij de medewerking van universiteiten gevraagd wordt. 

Lees verder

 

Publiek-private samenwerking

Voor het ontwikkelen van kennis en het omzetten van kennis naar producten hebben universiteiten en bedrijven elkaar nodig.  

Lees verder