Financiën

 

Financiële positie en verantwoording

Informatie over de baten en lasten, de vermogenspositie en huisvesting van universiteiten.

 

Onze boodschappen

In de factsheets met interactieve visualisaties worden de belangrijkste boodschappen van de VSNU ondersteund door interactieve data.

 

Studievoorschot

Met de invoering van het studievoorschot komen er vanaf 2018 middelen vrij om te investeren in de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.


 

 

Collegegeld, profileringsfonds en eigen bijdrage studenten

Studenten betalen collegegeld. Het bedrag hangt af van een aantal voorwaarden. In sommige gevallen kan een universiteit een extra bijdrage vragen. Studenten kunnen steun krijgen uit het profileringsfonds.

 

EU en financiering

Nederlandse wetenschappers zoeken voor hun onderzoeksprogramma’s in toenemende mate financiering in de EU.

 

Financiering universiteiten

Universiteiten worden gefinancierd door de overheid, NWO, het bedrijfsleven en de EU. Daarnaast ontvangen ze inkomsten uit collegegelden.