Print
 
 

Functiecontracten

 

In de cao van 2007-2010 werd de mogelijkheid geboden om te experimenteren met zogenaamde functiecontracten. In de huidige cao is dit experiment (uitgebreid) voortgezet. Waar het traditionele arbeidscontract uitgaat van tijd, gaat een functiecontract uit van resultaat. Dit maakt het mogelijk dat het personeel veel meer dan vroeger zelf het eigen werk kan organiseren en inrichten.

 

In de huidige cao is het ook voor ondersteunend- en beheerspersoneel vanaf schaal 11 mogelijk om aan het experiment deel te nemen. Een functiecontract kent geen tijdsbepalingen, er staat niets in over overwerk en ADV en vakantiedagen horen aan het eind van het kalenderjaar opgenomen te zijn. Er worden wel afspraken gemaakt over aanwezigheid in verband met samenwerken, werkoverleg en teamprestaties.

Jaarlijks bekijken de werknemer en de leidinggevende in een jaargesprek hoe de stand van zaken is. Vervolgens maken ze afspraken voor het volgende jaar. Hierbij wordt er rekening gehouden met de omvang van het dienstverband, vakantieverlof en dergelijke.

 

FAQ

Voor meer informatie over functiecontracten kunt u de FAQ raadplegen. De FAQ over functiecontracten vindt u hier.