Print
 
 

Q&A open access

 

De FAQ’s zijn gerubriceerd naar  de onderwerpen: Algemene vragen over open access, Vragen over open access in de praktijk, Vragen over onderhandelingen en de rol van de stakeholders, Stand van zaken onderhandeling per uitgeverij (Elsevier, SAGE, Springer, Wiley, OUP, ACS, Taylor & Francis, Wolters Kluwer en overige uitgeverijen) en Hoe zit het met LingOA.

 

Vragen over onderhandelingen en de rol van de stakeholders

 

 

Wat is de doelstelling van de VSNU voor open access?

De Nederlandse universiteiten hebben dezelfde doelstelling als staatssecretaris Dekker van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: 60% van het publiek gefinancierd onderzoek moet vrij toegankelijk vanaf 2018 zijn en 100% moet vrij toegankelijk zijn vanaf 2024.

Is het gevecht over open access dat nu gevoerd wordt niet veel te groot voor Nederland?

Nederland is een klein land maar heeft een hoogstaande wetenschap en een goede ICT-infrastructuur. Nederland is daardoor uitermate geschikt om een eerste stap te zetten op het gebied van open access. Gezien het percentage van publicaties in de internationale context, is het ook voor de uitgevers behapbaar. De huidige situatie waarbij publiek gefinancierd onderzoek niet vrij toegankelijk is, kan zo immers niet voortduren.

Wat zijn de Big-Deal onderhandelingen en wat is de relatie met open access?

De Nederlandse universiteiten zetten zich serieus in voor de noodzakelijke transitie naar open access. Een belangrijk aangrijpingspunt om dat te doen zijn de onderhandelingen met uitgevers over de verlenging van abonnementen. Sinds tien jaar hanteren uitgevers voor de abonnementen alles-in-één-prijzen die worden vastgesteld in licenties, zogenaamde ‘Big Deals’. De universiteiten onderhandelen met grote uitgevers over deze Big Deals. Universiteiten willen nu bij die onderhandelingen nadrukkelijk ook afspraken maken met uitgevers over de transitie naar open access. Universiteiten verwachten van uitgevers dat zij serieuze stappen zetten om die overgang mogelijk te maken.

Welke andere onderhandelingen lopen er nog?

Recent zijn de onderhandelingen met Springer, SAGE en Wiley afgerond en is er een principeakkoord met Elsevier bereikt. Onderhandelingen over de licenties die in 2016 aflopen worden nu gevoerd. De universiteitsbibliotheken onderhandelen bovendien ook nog met een aantal kleinere uitgevers. Al deze onderhandelingen worden ondersteund door SURFmarket.Laatst bijgewerkt op 26-05-2016