Print
 
 

CWTS Leiden ranking

 

De CWTS Leiden Ranking is gebaseerd op publicatiegegevens uit de Thomson Reuters’ Web of Science database. De ranking is gebaseerd op artikelen en reviews; andere publicatiesoorten worden niet meegenomen. Ook tellen alleen artikelen uit Engelstalige tijdschriften mee en zijn specifieke tijdschriften buiten beschouwing gelaten. Een universiteit moet minsten 500 keer per jaar publiceren om te worden geselecteerd. Meer informatie over de methodologie van deze ranking vindt u hier.


De CWTS Leiden Ranking meet  de wetenschappelijke impact en samenwerking van universiteiten.  De CWTS Leiden Ranking is op meerdere manieren in te stellen, zo kan er bijvoorbeeld gekeken worden naar de top 1%, 10% of 50% van meest geciteerde publicaties. Daarnaast kan er een minimale wetenschappelijke output worden ingesteld en kan er geselecteerd worden op wetenschapsgebied. Uiteraard zijn de gebruikte criteria van invloed op de ranking.  U kunt hier zelf de ranking instellen.
 

Wetenschappelijke impact
De standaard indicator voor wetenschappelijke impact gaat uit van het aantal publicaties  van een universiteit dat tot de top 10 procent van de meest geciteerde publicaties behoort. In onderstaande tabel zijn alle wetenschapsgebieden meegewogen. Dit verklaart ook waarom ‘brede universiteiten’ het relatief goed doen in deze ranking. We vinden zeven Nederlandse universiteiten in de top 100 van deze ranking terug.

 
Samenwerking
De CWTS  Leiden Ranking biedt verschillende mogelijkheden om universiteiten te ranking op basis van ‘samenwerking’. Zo kunnen universiteiten gerankt worden aan de hand van het aantal publicaties die zijn geschreven in samenwerking met minstens één auteur van een andere universiteit.  De Nederlandse universiteiten scoren dan als volgt:Het is ook mogelijk om universiteiten te ranken op basis van het aantal internationale samenwerkingen, waarbij er verschillende voorwaarden gesteld kunnen worden aan de afstand tussen de samenwerkende universiteiten. U kunt hier zelf de ranking instellen.


Laatst bijgewerkt op 4-10-2016