Print
 
 

Downloadbare gegevens Personeel

 

De universiteiten leveren jaarlijks databestanden met daarin geaggregeerde personeelsgegevens aan de VSNU ten behoeve van de dataverzameling WOPI.
De universiteiten zijn eigenaar van deze gegevens. Op verzoek van de VSNU worden de personeelsgegevens verzameld in het zg. WOPI-bestand. De definities voor de WOPI dataverzameling zijn vastgelegd bij Edustandaard.

 

 Bron: WOPI (VSNU), peildatum 31 december
 

Personeelsgegevens per peildatum 31 december
Jaarlijkse update; Laatst bijgewerkt: oktober 2020
 
 
 
Met ingang van augustus 2020 zijn de gegevens beschikbaar middels zogenaamde draaitabellen: een functie binnen het Microsoft-programma Excel. In de bestanden staat een beknopte uitleg over de mogelijkheden van deze draaitabellen.
 


In de bestanden staat de stand van zaken in de universitaire personeelsbestanden op 31/12. Er worden beschikbaar gesteld in personen en in fte (functionele tijdseenheid; 1 fte = 38 uur). De personeelsbestanden bevatten alleen gegevens van personen die voorkomen in de personeelsregistraties van de Nederlandse universiteiten op ultimo van elk kalenderjaar. Dat wil zeggen: de gegevens zijn exclusief personeel dat via derden wordt ingehuurd.

Opmerking met betrekking tot HOOP-gebied Gezondheid:
In de loop van de jaren is van bijna alle academische ziekenhuizen het facultaire personeel overgegaan van de universiteit als werkgever naar het universitair medisch centrum als werkgever en komt derhalve niet meer voor in de WOPI gegevens. Zicht op het totale HOOP-gebied Gezondheid is daarmee verloren gegaan.

 

Laatst bijgewerkt op 13-8-2020