Print
 
 

Opleidingenaanbod universiteiten

 

Het totale aantal studenten groeit maar het totale opleidingsaanbod is de afgelopen jaren stabiel. Per jaar wordt slechts een enkele nieuwe opleiding gestart. Dit gebeurt altijd na een zorgvuldige interne afweging, (verplichte) consultatie van het veld en beoordeling van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO).


 

 


In 2012 en 2013 is respectievelijk het aantal masteropleidingen en het aantal bacheloropleidingen gedaald. Dit komt omdat toen kleine studies zijn samengevoegd tot bredere opleidingen.


Momenteel zijn er 407 bacheloropleidingen voor ruim 170.000 bachelorstudenten. Voor de ruim 104.000 masterstudenten is er keuze uit een 800 opleidingen. 

 

Het opleidingsaanbod is te raadplegen op de websites van de universiteiten. Landelijk is het aanbod te doorzoeken via de website Studiekeuze123.