Print
 
 

Ontwikkeling van de onderzoeksoutput

 


Het aantal wetenschappelijke publicaties van onderzoekers aan Nederlandse universiteiten sinds 2000 met 33 procent toegenomen. De laatste jaren werden er jaarlijks ongeveer 70.000 wetenschappelijke publicaties (exclusief dissertaties) uitgebracht.1

 

De Nederlandse wetenschappers zijn zeer productief. In totaal nemen de Nederlandse wetenschappers 3 % van de wereldproductie voor hun rekening. Als je dat corrigeert naar het aantal per 1000 inwoners, dan betekent dat ongeveer 2 publicaties per inwoner. Daarmee staat Nederland wereldwijd op de vijfde plaats (na Zwitserland, Denemarken, Zweden en Noorwegen). Per 1000 onderzoekers scoort Nederland na Zwitserland een tweede positie. Beide landen hebben relatief weinig onderzoekers maar produceren verhoudingsgewijs wel veel. In vergelijking met referentie-landen, zoals Denemarken en Duitsland, (bijna) het dubbele.2

 

Het aantal internationale co-publicaties is tussen 2003 en 2011 met 80 procent toegenomen. Dat illustreert de rol van internationale samenwerking in het onderzoek .3

 

Het onderzoek van Nederlandse universiteiten behoort tot de internationale top. Dat de Nederlandse universiteiten het goed doen, wordt ook bevestigd in de Innovation Union Scoreboard 4 2011. Daarin scoort Nederland het best van alle Europese landen als het gaat om een open, excellent en attractief onderzoekssysteem. 

 

1 VSNU, KUOZ, 2015
2 WTI2.nl, 2012
3 WTI2.nl, 2012
4 Europese Commissie, Innovation Union Scoreboard, 2012

 

 In het WTI-rapport 2010 staat de volgende kanttekening bij de publicatie-output: "de groei van Nederlandse eerste auteur-publicaties blijft in bijna alle gebieden achter bij de groei van de totale publicatie-output. Hoewel deze trend uiteraard samenhangt met de toename aan internationale co-publicaties, waarbij Nederlandse onderzoekers steeds vaker met buitenlandse collega’s publiceren, kan deze relatieve afname er ook op duiden dat Nederland geleidelijk terrein verliest als wetenschappelijk vooraanstaande natie, met name waar het gaat om de Nederlandse leidende positie binnen die internationale samenwerkingsverbanden.”

 

 


De onderzoeksoutput van de Nederlandse universiteiten is meer dan alleen wetenschappelijke publicaties. Nederlandse wetenschappers publiceren uiteraard in wetenschappelijke tijdschriften maar ook in vaktijdschriften, allerlei soorten magazines en treden op in de media.

 

 


Niet over alle wetenschappelijke output zijn betrouwbare gegevens beschikbaar vandaar dat hier alleen de wetenschappelijke publicaties worden getoond en een verbijzondering daarvan, de dissertaties (proefschriften van promovendi).
Het aantal wetenschappelijke publicaties is sinds 2000 met ongeveer 20.000 toegenomen.

 

 

Voor de cijfers per HOOP-gebied kunt u hier klikken.                      

 

Dissertaties zijn een apart onderdeel van de wetenschappelijke publicaties. Dit is een tevens een maat voor het aantal promoties aan Nederlandse universiteiten. Het aantal dissertaties is sinds 2000 verdubbeld. Wat opvalt is dat het aantal dissertaties in vergelijking met het aantal promoties fors verschilt. Dat wordt veroorzaakt door het feit dat ruim 50% van de personen die promoveren niet in dienst zijn bij de Nederlandse universiteiten (als promovendus). Deze personen worden wel door hoogleraren en universitair hoofddocenten begeleid bij hun promotie.

 

 

 

 


Voor de cijfers per HOOP-gebied kunt u hier klikken.   

 

Laatst bijgewerkt op 19-11-2018

Gerelateerde onderwerpen

 

 

 

 

Downloads