Print
 
 

Internationaal Personeel


De internationalisering van het wetenschappelijke deel van het personeelsbestand van universiteiten is de afgelopen jaren in een stroomversnelling geraakt: bij universiteiten werkt in toenemende mate wetenschappelijk medewerkers (WP) met een niet-Nederlandse nationaliteit. Universiteiten concurreren ook internationaal om de beste onderzoekers binnen te halen.

Binnen het wetenschappelijk personeel (WP) kennen we een aantal categorieën:

- hoogleraren (HL)

- universitaire hoofddocenten (UHD)

- universitaire docenten (UD)

- promovendi

- overig WP (d.i. met name postdocs, restcategorie)

  

Vooral het aantal universitaire docenten (UD) en promovendi met een niet-Nederlandse nationaliteit namen afgelopen jaren snel in aantal toe. In de categorie "Overig WP" was het aandeel internationale medewerkers al groot, en ook hier neemt het aandeel toe. Onder universitaire hoofddocenten (UHD) en hoogleraren is deze ontwikkeling in minder sterke mate zichtbaar.

 

 

 

 

 

Salaris

In salaris kunnen Nederlandse universiteiten niet concurreren met de Amerikaanse, Britse en Zwitserse universiteiten, maar wel met de meeste landen in continentaal Europa.