Print
 
 

Instroom nieuwe bachelorstudenten


In studiejaar 2018/19 zijn er 56.706 personen bij een wo-bacheloropleiding ingestroomd. Zowel de toestroom van de vwo-studenten, internationale studenten en studenten die via het HBO komen, is toegenomen ten opzichte van vorig jaar. 

 

 Bachelor instroom van vwo-ers

De instroom van studenten afkomstig van het vwo is in 2018 toegenomen. Dat heeft mede verband met het aantal vwo-ers dat in studiejaar 2017/18 het vwo-diploma in ontvangst heeft genomen.

 

Ook dit jaar zien we dat het percentage vwo-ers dat meteen na afsluiting van het vwo naar het wo doorstroom zo rond de 75% ligt. 
In de jaren voor de invoering van het leenstelsel lag dit doorstroompercentage heel stabiel op ongeveer 71%. In de jaren voorafgaand aan de invoering van het nieuwe leenstelsel veranderde echter het gedrag van de vwo-afgestudeerden: meer vwo-scholieren dan voorheen maakten in 2013 en 2014 meteen de overstap naar het wo-onderwijs.

 


  

Bachelorinstroom van HBO-ers

Voor het tweede opeenvolgende jaar is een duidelijke stijging te zien van het aantal studenten met een hbo-achtergrond dat doorstroomt naar de universiteiten.

De instroom van hbo-studenten in de universitaire bacheloropleidingen bestaat met name uit studenten die niet een regulier programma, maar een zogenaamd Schakelprogramma of zg. “premaster” volgen. Het gaat hierbij om studenten die een universitaire master willen volgen, maar daarvoor nog niet geheel toelaatbaar zijn. Door het succesvol afronden van een schakelprogramma worden deficiënties weggewerkt. (NB: sommige opleidingen kiezen ervoor om geen schakelprogramma aan te bieden, maar via contractonderwijs de deficiënties te laten wegwerken). 

 

Daarnaast is er hbo-instroom van studenten die wel starten aan een wo-bacheloropleiding met de intentie een complete wo-bachelor af te ronden. 

Schakel-studenten worden geregistreerd als bachelor-student. Momenteel is in de landelijke registraties niet zichtbaar welke studenten een schakelprogramma volgen en welke als reguliere student.

 

 

Bachelorinstroom van internationale studenten

De internationale instroom in de bacheloropleidingen bestond lange tijd uit voornamelijk Duitse studenten, die in Nederland een bacheloropleiding kwamen volgen waar in Duitsland een grote arbeidsmarktfixus op ligt.

Het aanbod van Engelstalige bacheloropleidingen  en het feit dat Nederlandse universiteiten goed zichtbaar zijn in internationale rankings, draagt bij aan de bekendheid van Nederland en trekt zo internationale studenten aan.

 

Voor een deel van de internationale studenten geldt wat ook voor een deel van de hbo-instroom geldt: men volgt een schakelprogramma om daarmee deficiënties weg te werken die de toegang tot de masteropleiding in de weg staan.

Net als bij de hbo-instroom geldt dat in landelijke registraties niet zichtbaar welke studenten een schakelprogramma volgen en welke ingeschreven staan als reguliere student.