Print
 
 

Meerjaren Energieafspraken

De overheid maakt met een groot aantal sectoren meerjarenafspraken voor de verbetering van de energie-efficiëntie. Ook de universiteiten zijn via de VSNU bij deze afspraken aangesloten. Door zuinig met de energie om te gaan besparen de universiteiten kosten en dragen zij bij aan een beter milieu. Hierdoor dragen de universiteiten bij aan het behalen van 20% CO2-reductie in 2020. In een jaarlijks overzicht van de RVO blijkt dat de universiteiten op schema lopen om de gemaakte afspraken na te komen.