Print
 
 

EFSI

EFSI is het Europees Fonds voor Strategische Investeringen. Dit investeringsfonds van de Europese Commissie is onder Commissievoorzitter Juncker in het leven geroepen. Daarom wordt het ook wel het Juncker-fonds genoemd.

EFSI is in 2015 in het leven geroepen om structurele economische groei te bevorderen door middel van gerichte investeringen op het terrein van infrastructuur, onderzoek, duurzaamheid en het MKB. De investeringen zijn leningen en geen subsidies: organisaties die geld uit het fonds ontvangen, moeten dit op termijn weer terugbetalen. EFSI wordt uitgevoerd door de Europese Investeringsbank (EIB).
Het EFSI is gestart met onder andere 2,2 miljard euro uit Horizon2020. Deze bezuiniging treft het gehele programma, met uitzondering van onderdelen die zijn gericht op fundamenteel onderzoek zoals ERC en Marie Sklodowska-Curie.


Projecten onder EFSI

In Nederland is er vanuit de universiteiten vooralsnog geringe behoefte aan het EFSI. Hiervoor zijn twee belangrijke redenen. Ten eerste zijn er in Nederland alternatieve investeringsmogelijkheden beschikbaar, zoals schatkistbankieren. Daarnaast is EFSI bedoeld voor risicovolle investeringen, terwijl universiteiten zich daar in beginsel niet mee bezig houden.


De EIB verwacht dat EFSI wel kansen biedt om onderzoeksresultaten te vertalen naar de markt. EFSI kan bijvoorbeeld helpen om universitaire spin-offs en start-ups, die vaak worden geconfronteerd met een financiële “valley of death”, verder te helpen


De ministeries van Economische Zaken en Financiën hebben na de start van het EFSI het Netherlands EFSI Investment Agency (NEIA) opgericht. Dit platform helpt geïnteresseerde partijen in EFSI verder op weg met het indienen van een voorstel. Universiteiten kunnen hier terecht met vragen.  
Voor meer informatie over EFSI, zie ook de website van Neth-ER.