Print
 
 

Cao Nederlandse Universiteiten

 

De VSNU onderhandelt met de werknemersorganisaties FNV Overheid, AC/FBZ, CNV Overheid en VAWO over de arbeidsvoorwaarden van alle medewerkers op de universiteit (m.u.v. de leden van het College van Bestuur). Hieronder vallen onderwerpen zoals salaris, verlof, werktijden, pensioen en sociale zekerheid. De met de werknemersorganisaties overeengekomen arbeidsvoorwaarden staan in de cao Nederlandse Universiteiten (cao-NU).

 

Actuele ontwikkelingen
Op 30 juni 2018 hebben de VSNU en de vier werknemersorganisaties een definitief cao-akkoord gesloten. Partijen hebben de afspraken uit het akkoord verwerkt in een nieuwe cao-NU 2017-2019. De cao had een looptijd tot en met 31 december 2019.


Vanaf 31 december 2019 geldt een nieuwe cao-NU 2019-2020. Deze cao bevat geen loonafspraken en is enkel een technische aanpassing van de cao naar aanleiding van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) die op 1 januari 2020 in werking is getreden. De tekst van deze cao is in januari 2020 door cao-partijen vastgesteld. U kunt deze vinden op onze WNRA-pagina en in de rechterkolom.


Deze cao is van kracht tot het moment dat door de cao-partijen overeenstemming is bereikt over een nieuwe inhoudelijke cao. Momenteel vinden de onderhandelingen plaats over een nieuwe inhoudelijke cao, met onder andere nieuwe loonafspraken.


Publieksvriendelijke versie
Samen met de werkgeversorganisaties hebben de universiteiten een overzichtelijke en prettig leesbare versie gemaakt van de cao. Hierin staan de belangrijkste arbeidsvoorwaarden op een rij. Deze versie is speciaal gericht op medewerkers en leidinggevenden, met als doel het bekender en toegankelijker maken van de cao. De publieksvriendelijke versie is vindbaar op www.caouniversiteiten.nl. (NB: Er wordt nog gewerkt aan de publieksvriendelijke versie van de cao-NU 2019-2020.)


BWNU en ZANU
Bij de cao horen de Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Nederlandse Universiteiten (BWNU) en de Ziekte- en Arbeidsongeschiktheidsregeling Nederlandse Universiteiten (ZANU). In het menu aan de rechterkant is algemene informatie over deze regelingen vinden. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met de HR-afdeling van de universiteit waar u werkzaam bent.


FAQ's
Heeft u vragen? Klik hier voor de FAQ's. Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u contact opnemen met de HR-afdeling van de universiteit waar u werkzaam bent.


Raadpleeg voor oudere versies ons archief.