Print
 
 

Cao Nederlandse Universiteiten

 

De VSNU onderhandelt met de werknemersorganisaties FNV Overheid, AC/FBZ, CNV Overheid en AOb over de arbeidsvoorwaarden van alle medewerkers op de universiteit (m.u.v. de leden van het College van Bestuur). Hieronder vallen onderwerpen zoals salaris, verlof, werktijden, pensioen en sociale zekerheid. De met de werknemersorganisaties overeengekomen arbeidsvoorwaarden staan in de cao Nederlandse Universiteiten (cao-NU).

 

Actuele ontwikkelingen

De huidige cao is geldig van 1 januari 2020 tot 31 december 2020. U kunt de tekst van het cao-akkoord vinden in devindt deze cao op de rechterkolom van deze pagina. De nieuwe salarisschalen per 1 juni 2020 vindt u ook in de rechterkolom.
 

 

Publieksvriendelijke versie
Samen met de werkgeversorganisaties hebben de universiteiten een overzichtelijke en prettig leesbare versie gemaakt van de cao. Hierin staan de belangrijkste arbeidsvoorwaarden op een rij. Deze versie is speciaal gericht op medewerkers en leidinggevenden, met als doel het bekender en toegankelijker maken van de cao. De publieksvriendelijke versie is vindbaar op www.caouniversiteiten.nl.


BWNU en ZANU
Bij de cao horen de Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Nederlandse Universiteiten (BWNU) en de Ziekte- en Arbeidsongeschiktheidsregeling Nederlandse Universiteiten (ZANU). In het menu aan de rechterkant is algemene informatie over deze regelingen vinden. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met de HR-afdeling van de universiteit waar u werkzaam bent.

 

FAQ's
Heeft u vragen? Klik hier voor de FAQ's. Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u contact opnemen met de HR-afdeling van de universiteit waar u werkzaam bent.

 

Raadpleeg voor oudere versies ons archief.