Print
 
 

ABP-pensioen


Hier vindt u meer informatie over het ABP-pensioen. U vindt onder andere een overzicht van de sociale premies en het ABP-reglement. Daarnaast vindt u meer informatie over het Europees pensioenfonds en de tijdelijke voorziening die de VSNU heeft getroffen in het kader van de aftopping van de pensioenopbouw.

 

Aftopping pensioen

Per 1 januari 2015 wordt pensioenopbouw bij een salaris boven de aftoppingsgrens van €100.000 niet meer fiscaal gefaciliteerd. Als gevolg hiervan bouwen werknemers geen pensioen meer op over hun salaris boven €100.000,- (Dit bedrag wordt elk jaar geïndexeerd. Vanaf 1 januari 2018 bedraagt de aftoppingsgrens €105.075). Universiteiten keren de werkgeverspremie die in het verleden betaald werd over het salaris boven de aftoppingsgrens maandelijks uit aan de betreffende medewerkers als aparte werkgeversbijdrage pensioen.

 

Europees pensioenfonds

Talentvolle onderzoekers zijn niet aan landsgrenzen gebonden, maar werken overal in Europa en bouwen daardoor versnipperd pensioen op. De Nederlandse universiteiten willen, samen met Europese partners, meewerken aan het opstarten van een Europees pensioenfonds, zodat internationale onderzoekers een eenduidige en transparante pensioenvoorziening krijgen. Hiervoor moeten in Nederland eerst de cao en ABP regelgeving worden aangepast. De VSNU is in overleg met verschillende partijen om tot deze aanpassingen te komen.