Over VSNU

De VSNU, vereniging van universiteiten, wordt gevormd door de veertien Nederlandse Universiteiten. De VSNU behartigt de belangen van de universiteiten naar kabinet, politiek, overheid en maatschappelijke organisaties. Dit doet de VSNU door het faciliteren van debat, het ontwikkelen en uitdragen van gemeenschappelijke standpunten, het bijdragen aan reputatieverbetering van de universitaire sector en het maken van strategische keuzes om het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Nederland te versterken. Daarnaast is de VSNU een werkgeversvereniging die overleg voert met overheid en werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van de universitaire branche.

 

Lees hier meer over de visie en missie.


Het VSNU-bureau

Het bureau van de VSNU faciliteert de vereniging. Het zorgt voor de voorbereiding en de regie- en uitvoering van de strategie en domeinplannen die het Algemeen Bestuur en de stuurgroepen vaststellen. 

Naast de eigen strategie van de gezamenlijke universiteiten richt het bureau zijn pijlen ook op de politiek. Zo worden de politieke agenda’s rond onderwijs en onderzoek nauwlettend in de gaten gehouden en wordt de politiek gevoed met standpunten, argumenten en feiten. Het VSNU-bureau is gevestigd in Den Haag, op steenworp afstand van het Binnenhof. Babs van den Bergh is de directeur.

 

 

 

 

  

Stuurgroepen
Visie en missie
Algemeen bestuur
Historie van de VSNU
VSNU-team

Organogram
Vacatures

Contact

VSNU
Lange Houtstraat 2
Postbus 13739
2501 ES DEN HAAG
T +31 (0)70 302 14 00

Routebeschrijving