Selectie en studiekeuzecheck


Sinds 2014 bieden universiteiten de studiekeuzecheck aan. Studenten melden zich voor 1 mei aan, zodat er tijd is voor de studiekeuzecheck en reflectie op hun studiekeuze.

Universiteiten hebben meer ruimte gekregen voor selectie aan de poort. Selecteren mag nu bij University Colleges, honours programma’s, kunstopleidingen en opleidingen die de NVAO als ‘excellent’ beoordeeld heeft. Daarnaast wordt per collegejaar 2017 /2018 de loting bij opleidingen met een numerus fixus afgeschaft. Dat betekent dat alle opleidingen met een capaciteitsbeperking, zoals Geneeskunde, decentraal gaan selecteren.

 

Selectie

Universiteiten kunnen in bepaalde gevallen studenten selecteren waarbij zij het recht hebben om studenten tot de studie toe te laten, dan wel te weigeren.
 

aanmelddatum 1 mei

Sinds 2014 moeten aankomend studenten zich aanmelden voor 1 mei voor hun recht op studiekeuzeadviezen.

Aanmelddatum

 

Studiekeuzecheck

Sinds 2014 hebben toekomstig studenten recht op een studiekeuzecheck als zij zich uiterlijk op 1 mei aanmelden voor een bacheloropleiding.

 

studiekeuzecheck

 

application fee

Universiteiten kunnen een financiële bijdrage vragen aan aspirant-studenten voor de kosten van de toelatingsprocedure tot de studie.

Application Fee

 

Afschaffing loting

Vanaf het collegejaar 2017-2018 wordt de loting bij numerus fixus opleidingen afgeschaft. loting

 

Afschaffing doorstroommaster

Per collegejaar 2014-2015 is de doorstroommaster afgeschaft.

Doorstroommaster

 

'Matcht het?'

Op 3 december 2015 organiseerde de VSNU een conferentie over matching.
 

CONFERENTIE MATCHING