Wetenschappelijke integriteit


Het Nederlandse onderzoek staat bekend als kwalitatief hoogstaand. De universiteiten hechten veel waarde aan integriteit en de ethische aspecten van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Het bewaken en versterken van de wetenschappelijke integriteit is namelijk essentieel voor de toekomst van onze universiteiten als onderwijs- en onderzoeksinstellingen. De Nederlandse universiteiten nemen schendingen van de wetenschappelijke integriteit dan ook zeer serieus. Zij doen al het mogelijke om fraude te voorkomen en te traceren. Mede in reactie op de recente geruchtmakende zaken hebben zij hun integriteitsbeleid aangescherpt. Iedereen moet er namelijk op kunnen vertrouwen dat wetenschappelijk onderzoek integer is.

Wetenschappelijke Integriteit

Wetenschappelijke integriteit

 

 

Code wetenschapsbeoefening 2004 (versie 2014)

Code

 

 

The Netherlands Code of Conduct for Academic Practice 2004 (version 2014)

Code

 

 

Publicatie Klachten Wetenschappelijke Integriteit


 

Publicaties

 

Landelijk Model Klachten-regeling Wetenschappelijke Integriteit

Model

 

 

Archief

Archief

 

 

Nevenwerkzaamheden hoogleraren

Nevenwerkzaamheden

 

 

 

Adviescommissie Verkenning Herziening Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening

Adviescommissie


Deze adviescommissie heeft als taak te verkennen of en hoe de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening moet worden herzien. Hieronder vindt u de Terms of Reference van deze adviescommissie die is ingesteld door VSNU, KNAW, NWO en NFU.